Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch i gynnal ymchwil sy’n cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth newydd i helpu i leihau troseddu a chynyddu diogelwch.

Gan ddefnyddio ein harbenigedd rhyngddisgyblaethol, byddwn yn darparu datrysiadau’n seiliedig ar ymchwil i’r heriau lleol a byd-eang sy’n gysylltiedig â rheoli trosedd a diogelwch yn effeithiol.

Newyddion diweddaraf

Image of Professor Martin Innes

Professor Martin Innes featured on ITV News discussing 'county lines' crime

16 Ebrill 2018

Crime and Security Research Institute Director Professor Martin Innes has been featured on ITV news, commenting on the problem of 'county lines' crime.

Two police officers

Cyfraniad Prifysgol Caerdydd at y Strategaeth Trais Difrifol

13 Ebrill 2018

Rôl allweddol i fodel rhannu gwybodaeth a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn Strategaeth Trais Difrifol y Llywodraeth

A blurred image of the words follow, like, tweet, share.

New Crime and Security newsletter published

28 Mawrth 2018

The first edition of the new Crime and Security Research Institute newsletter is available for free download now. The newsletter includes details of all the Institute’s latest research, news and events.

Pobl

Pobl

Dewch i gwrdd â’r bobl sy’n ymwneud â’r Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch.

Partnerships

Image of partners shaking hands

Partnerships

Working closely with established public, industry, and research collaborators enables us to ensure the work we carry out remains current and is of strategic importance to policy and practice.

Ymchwil

Image of a hand touching a computer screen with text on it.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn ceisio deall achosion a chanlyniadau problemau troseddu a diogelwch ac yn profi datrysiadau iddynt.

Lawrlwythiadau

OSCAR

OSCAR final report

6 September 2017

Open Source Communications Analytics Research [OSCAR] Development Centre.

PDF