Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch

Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch i gynnal ymchwil sy’n cynhyrchu tystiolaeth a dealltwriaeth newydd i helpu i leihau troseddu a chynyddu diogelwch.

Gan ddefnyddio ein harbenigedd rhyngddisgyblaethol, byddwn yn darparu datrysiadau’n seiliedig ar ymchwil i’r heriau lleol a byd-eang sy’n gysylltiedig â rheoli trosedd a diogelwch yn effeithiol.

Newyddion diweddaraf

image of a computer screen with a finger pointing at the text on it

Hacking through the issues for 21st century policing

18 Mai 2018

Working with security practitioners to foster innovative conceptual and methodological approaches to shape policy and practice development.

Image of an ambulance outside an a&e department

The South Wales Tri-Service Public Service and Joint Emergency Control Centre Tri-Service Centre Evaluation

14 Mai 2018

New funding has allowed for the development of an extension to SWP headquarters, creating a cost-effective, single, open-plan environment in which to locate the Tri-Service Centre.

Image of large free-standing letters spelling Grangetown

New Community Gateway study identifies Grangetown residents perceptions of safety

14 Mai 2018

A recent study by the UPSI in collaboration with Grangetown residents has identified litter as negatively impacting perceptions of safety in Grangetown.

Effaith

Effaith

Mae ein gwaith yn creu sylfaen dystiolaeth a ddefnyddir gan lunwyr polisïau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ym meysydd trosedd a diogelwch.

Partneriaethau

Image of partners shaking hands

Partneriaethau

Yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr cyhoeddus, diwydiant ac ymchwil sefydledig sy’n ein galluogi ni i sicrhau bod y gwaith rydym yn ei wneud yn parhau yn gyfredol ac o bwysigrwydd strategol i bolisi ac ymarfer.

Ymchwil

Image of a hand touching a computer screen with text on it.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn ceisio deall achosion a chanlyniadau problemau troseddu a diogelwch ac yn profi datrysiadau iddynt.

Lawrlwythiadau

OSCAR

OSCAR final report

6 September 2017

Open Source Communications Analytics Research [OSCAR] Development Centre.

PDF