Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig.

Rydym yn rhychwantu 10 o Ysgolion Academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Astudio

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Ymchwil ac arloesi

Mae ein hymchwil yn hyrwyddo polisi ac ymarfer, arwain dadleuon ac yn siapio’r byd rydym yn byw ynddi.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Rydym wedi ennill y 5ed safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil ac yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil.