Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig. Rydym yn rhychwantu 11 o Ysgolion Academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Astudio

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Ymchwil ac arloesi

Coleg dylanwadol ac ysbrydoledig ym meysydd ymchwil gymdeithasol, gwleidyddol, diwylliannol ac economaidd, ac o fri rhyngwladol am effaith a pherthnasedd ei waith.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Fe wnaethon ni gyflwyno 27 uned o asesiadau i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 sy’n dangos ystod eang o arbenigedd ymchwil.