Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig.

Rydym yn rhychwantu 10 o Ysgolion Academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Rydym wedi ennill y 5ed safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil ac yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil.

Glamorgan Building exterior

Astudio

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Inside a church

Ymchwil ac arloesi

Mae ein hymchwil yn hyrwyddo polisi ac ymarfer, arwain dadleuon ac yn siapio’r byd rydym yn byw ynddi.