Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Ffoniwch ni ar 0333 241 2800 i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a allai fod ar gael, sy'n dechrau ym mis Medi 2018.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, ewch i'r tudalennau Clirio Rhyngwladol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Paratoi ar gyfer Addasu a Chlirio

A allai eich graddau fod yn uwch neu'n is na'r disgwyl? Yn ystod y broses Addasu a Chlirio bydd gennym nifer o gyrsiau i'w cynnig i ymgeiswyr â chymwysterau da.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Pam dewis Caerdydd?

Buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd yn y campws, addysg a phrofiad ardderchog i fyfyrwyr, a rhagolygon gyrfa rhagorol: dyma rai o'r rhesymau i'n dewis.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Byddwch ymhlith y cyntaf i glywed pan fydd ein rhestr o leoedd gwag ar gael. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth ddefnyddiol i chi am Glirio ac Addasu.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

95%o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA).

Yn y 4 uchaf Mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 5 uchaf yn y DU (Which? Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2017).

1af Caerdydd yw’r ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2017).

Yn y 5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

100 uchaf yn y Tabl Cynghrair o Brifysgolion Gorau’r Byd (Awst 2017).