%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Mynediad ar gyfer 2017

Mae’r ganolfan ymholiadau Clirio bellach ar gau, ond os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar 029 2087 4455. Cewch wybod rhagor am y cyrsiau sydd ar gael yn 2018 drwy ddefnyddio ein chwiliwr cyrsiau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae gennym gyfleoedd astudio cyffrous ar eich cyfer.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Myfyrwyr newydd

Sut i baratoi, beth fydd yn digwydd ar ôl cyrraedd, a chyngor ynghylch sut i ymgartrefu fel myfyriwr.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

95%o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA).

Yn y 4 uchaf Mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 5 uchaf yn y DU (Which? Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2016).

1af Caerdydd yw’r ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2017).

Yn y 5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

100 uchaf yn y Tabl Cynghrair o Brifysgolion Gorau’r Byd (Awst 2017).