Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Lleoedd gwag

Mae rhestr o'n Cyfleoedd Clirio ac Addasu dros dro ar gyfer 2017 nawr ar gael.

Gwneud cais drwy'r broses Clirio

Sut i wneud cais drwy'r broses clirio, beth sy'n digwydd ar y dydd, pa wybodaeth sydd angen arnoch.

Llety

Gallwn gynnig lle i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Clirio ac Addasu yn ein preswylfeydd ar sail y cyntaf i'r felin.

Male and female students studying under trees on sunny day, with Main Building in background

Cofrestru i gael y newyddion diweddaraf

Byddwch ymhlith y cyntaf i glywed pan fydd ein rhestr derfynol o leoedd gwag ar gael. Caiff rhestr dros dro ei chyhoeddi ym mis Gorffennaf, a chaiff y lleoedd gwag eu cadarnhau ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch (17 Awst).


Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

95%o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA).

Yn y 5 uchafMae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 5 uchaf yn y DU yn ôl myfyrwyr a gymerodd ran yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2016.

Yn y 3 uchafMae Caerdydd ymhlith y 3 uchaf ar gyfer ansawdd bywyd (Arolwg Ansawdd Bywyd Dinasoedd Ewrop 2016).

Yn y 5 uchafMae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Students at the Business School

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae gennym gyfleoedd astudio cyffrous ar eich cyfer.

Pam dewis Caerdydd?

Beth sy'n gwneud Caerdydd yn le gwych i fyw ac astudio ynddo.