Ffoniwch 0333 241 2800. Rydym ar agor oriau estynedig rhwng dydd Iau 16 Awst a dydd Mawrth 21 Awst

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau? Mae lleoedd Clirio ac Addasu ar gael nawr ar draws ystod o feysydd pwnc ar gyfer dechrau astudio yn 2018.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Lleoedd gwag

Maen gennym leoedd ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno ymuno â ni ym mis Medi 2018.

Neuaddau Preswyl

Llety

Rydym yn cynnig gwarant o lety i bob ymgeisydd sy’n ymuno â ni trwy Glirio ac Addasu.

Male and female student sitting in Students' Union, looking at tablet.

Gwneud cais drwy'r broses Clirio

Sut i wneud cais drwy'r broses clirio, beth sy'n digwydd ar y dydd, pa wybodaeth sydd angen arnoch.

Rhesymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd

96% o raddedigion mewn cyflogaeth, addysg bellach, neu'r ddau ychydig ar ôl graddio (HESA 2016/17).

4 uchaf Mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 4 uchaf yn y DU (Which? Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2017).

2il Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2018).

5 uchaf Mae'r Brifysgol ymhlith y 5 uchaf ar gyfer ansawdd ei hymchwil, ac yn 2il o ran ei heffaith (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

10 uchaf Rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).