Ewch i’r prif gynnwys

Meistr ôl-raddedig a addysgir

Mae ein cyrsiau Meistr wedi eu dylunio i ddarparu agweddau arloesol theori, technegau ymarferol a chymwysiadau.

Mae cynnwys y cwrs yn cael ei argymell i raddedigion Cemeg a disgyblaethau perthnasol i'r pwnc, sydd yn dymuno dilyn gyrfa yn y byd academaidd neu ddiwydiant. Mae'r Cyrsiau wedi eu rhannu i mewn i ddau ran:

  • Rhan 1 –canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau theori ac ymarferol.
  • Rhan II –canolbwyntio ar brosiect ymchwil arwyddocaol.

Cyrsiau MSc sydd ar gael

Catalysis

Mae gan Catalysis rôl bwysig mewn nifer o brosesau, o systemau byw i weithgynhyrchu cemegol ar raddfa fawr. Mae hefyd yn ganolog i ateb nifer o'r sialensiau sy'n wynebu cymdeithas, fel datrys yr argyfwng egni a gwarchod ein hamgylchfyd. Mae'r cwrs yn darparu hyfforddiant ar nifer o theorïau catalysis, ei gymhwysiad, ei baratoi a'i ddadansoddiad.

Manylion cwrs Catalysis (MSc) (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Cemeg Fiolegol

Mae cemeg prosesau biolegol yn sylfaen i holl fywyd y blaned. Trwy astudio agweddau fel biosynthesis, dadansoddiad retrosynthetig, bioleg foleciwlaidd ac egwyddorion datblygu cyffuriau, bydd y cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth o'r llwybrau sy'n allweddol i fioleg gemegol.

Manylion cwrs Cemeg Fiolegol (MSc) (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Cemeg Feddyginiaethol

Mae Cemeg Feddyginiaeth yn gemeg sydd yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod meddyginiaethau newydd. Er bod nifer o dechnegau cemeg feddyginaethol yn cael eu defnyddio yn y diwydiant darganfod cyffuriau, mae nifer o’r un egwyddorion yn gallu cael eu defnyddio i broblemau newydd yn y Gwyddorau Cemegol a bywyd. Drwy ddeall y dulliau o weithredu cyffuriau, gall foliciwlau newydd cael ei ddefnyddio gyda phriodweddau fferyllol a lleihau sgil-effeithiau.

Manylion cwrs Cemeg Feddyginiaethol (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Dysgwch am ein cyrsiau sy'n cael eu dysgu gyda staff a myfyrwyr yr Ysgol yn y fideo Saesneg hwn: