Yr Ysgol Cemeg

Chemistry connections

Cyrsiau

Astudiwch Cemeg mewn ysgol fodern, ddeinamig ac arloesol ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Chemistry connections

Ymchwil

Mae ein harbenigedd ymchwil, cyfleusterau safonol a'n partneriaethau strategol yn ein galluogi ni i daclo sialensiau pwysig y 21g.

Female researcher in laboratory

Gweithio gyda busnesau

Defnyddiwch ein harbenigedd, ein cyfleusterau gwych a’n gwasanaethau ymchwil i’ch busnes chi gael cyrraedd y brig.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cymerwch ran mewn arddangosfeydd cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol drwy ein rhaglen allgymorth.

Undergraduate students in a laboratory

Myfyrwyr rhyngwladol

Ymunwch â’n cymuned ryngwladol ffyniannus ac astudiwch gyda myfyrwyr brwdfrydig o bedwar ban byd.


Mae angen meddwl ochrol i wneud Cemeg. Mae'r gallu i gyfleu syniadau cymhleth, i gynulleidfaoedd annhechnegol ambell waith, yn sgil y mae llawer o alw amdano yn y diwydiant. Mae'r lefel o ddadansoddi data a sylw i fanylion sy'n angenrheidiol ar y cwrs Cemeg hefyd wedi cyfrannu'n sylweddol at fy nilyniant gyrfa. Rwy'n credu i mi dreulio fy mhedair blynedd orau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alex Smyth (MChem gyda Blwyddyn mewn Diwydiant 2013)

Newyddion

Eisiau rhagor o wybodaeth am beth mae myfyrwyr yn mwynhau am fywyd yng Nghaerdydd? Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr presennol sy’n ysgrifennu blogiau a rhoi lluniau am eu hamser yma.