Fel y grŵp mwyaf o staff academaidd treialon clinigol yng Nghymru, rydym yn mynd i’r afael â’r clefydau mawr, a phryderon iechyd ein cyfnod ni trwy ffurfio partneriaethau ag ymchwilwyr ac adeiladu perthnasau parhaus â’r cyhoedd.

Dr David Gillespie at Techniquest

Amdanom ni

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd a lles cymdeithas drwy ragoriaeth gydnabyddedig mewn treialon clinigol ac astudiaethau eraill wedi’u cynllunio’n dda.

Female scientist looking into microscope

Ymchwil

Ein nod yw cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru, ac adeiladu partneriaethau gydag ymchwilwyr ledled y byd i ddylunio, cynnal a chyhoeddi treialon ac astudiaethau sydd wedi'u dylunio'n dda.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Astudiaethau a threialon

Mae ein portffolio o waith yn cynnwys treialon cyffuriau ac ymyriadau cymhleth, mecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau carfan a hysbysu polisi ac ymarfer.

Centre Staff Active in the Involving People Network

Cynnwys cleifion a'r cyhoedd

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyfranogwyr astudiaethau a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod ein hymyriadau mor effeithiol, diogel ac wedi'u cynllunio'n dda ag y gallant fod.

Aerial view of large group of people looking up

Pobl

Mae grŵp profiadol o ymchwilwyr ac astudiaeth timau yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau llwyddiant ein treialon clinigol ac astudiaethau.

Research blog

Stay up to date with the latest research on our blog.