Gyda chyfuniad o offer niwroddelweddu unigryw yn Ewrop, rydym yn gweithio i ddeall yr ymennydd ac achosion sylfaenol cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein hymchwil

Rydym yn ymgymryd â dulliau ymchwil arloesol wrth ymdrin ac yn ei gymhwyso i gwestiynau seicolegol a chlinigol allweddol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Astudio gyda ni

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd PhD yn ogystal â MSc mewn Dulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n arddangos ein gwaith ymchwil ac yn ennyn diddordeb ein myfyrwyr, staff a'r cyhoedd ehangach

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Gweithiwch gyda ni

Ymunwch â chymuned amlddisgyblaethol, fywiog a deinamig sy'n meithrin ymchwil sy'n arwain y byd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein cyfleusterau

Darganfyddwch sut y gallwch ddefnyddio ein cyfleusterau at ddibenion ymchwil, masnachol neu glinigol.

Newyddion diweddaraf

Picture of a CUBRIC research fellow with a blurred background of a participant receiving brain stimulation

Brain stimulation Research Fellow highlight

12 Rhagfyr 2018

Dr Chris Allen's recent study investigates the relationship between brain activity and cognitive control using a combination of TMS and MEG

Brain image

Yr astudiaeth fwyaf datblygedig o ddelweddu’r ymennydd yng Nghymru

20 Medi 2018

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer yr astudiaeth ehangach a mwyaf datblygedig o ddelweddu’r ymennydd a gynhaliwyd erioed yng Nghymru

CUBRIC

Canmoliaeth i CUBRIC yng ngwobrau Ewrop

14 Mehefin 2018

Cymeradwyaeth uchel i ganolfan arloesol am ei dyluniad