Mae Ymchwil Meddygol Cydweithrediadol Tsieina Caerdydd yn bartneriaeth rhyngwladol sy'n dod â'r Brifysgol a rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw Tsieina at ei gilydd. Mae'r rhain yn cynnwys: Prifysgol Peking, Prifysgol Capital Medical ac Yiling. Gyda'n gilydd, rydym yn cynhyrchu gwaith ymchwil canser sy'n gydweithrediadol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyfleoedd i chi

Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi ac addysgu ar gyfer myfyrwyr PhD a MD, gwyddonwyr a doctoriaid.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cynhadledd Canser Tsieina Y DU (CUKC)

I gael y newyddion diweddaraf am ein cynhadledd flynyddol ryngwladol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Yr unig lwyfan metastasis canser yn y DU

Oes gennych chi asiant neu ddyfais sydd angen eu profi? Mae gennym y cyfleusterau a'r arbenigedd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cymryd rhan

Mae yna nifer o ffyrdd i ymgysylltu â ni, o brosiectau ymchwil ar y cyd i leoliadau.

Professor Joy Shuqin Jia

Rwyf wrth fy modd gyda'r lle. Bydd dulliau trwyadl yr ymchwil a'r awyrgylch cynnes a greuwyd gan CCMRC yn parhau yn fy labordy yn Tsieina.

Yr Athro Joy Shuqin Jia, Cyn Gymrawd

Newyddion diweddaraf

Prof Jiafu Ji

CCMRC Alumnus wins prestigious British Council Alumni Award

27 Tachwedd 2017

Cardiff alumnus recognised by British Council

Photograph of Vaughn Gething speaking at the surgical conference

Caerdydd yn cynnal cynhadledd lawfeddygaeth ryngwladol

17 Hydref 2017

Neuadd y Ddinas wedi croesawu gweithwyr meddygol proffesiynol o bob cwr o’r byd i gynhadledd lawfeddygaeth rhyngwladol (dydd Gwener 29 Medi 2017)

Delegation at Cardiff China Medical Research Collaborative

Buddsoddiad o Tsieina mewn gwaith ymchwil ym maes y gwyddorau biofeddygol

23 Mehefin 2017

Buddsoddiad gwerth £1m gan Realcan mewn astudiaethau clinigol a'r gwyddorau biofeddygol a arweinir gan Brifysgol Caerdydd