Rheoleiddio trosiannol ac ôl-drosiannol

Mae'r gallu i gynhyrchu gwaed yn ddi-baid yn ystod bywyd yn dibynnu ar fôn-gelloedd hematopoietig (HSCs).

Dyma fath o gell sy'n brin ac yn gymharol dawel sy'n digwydd ym mêr esgyrn oedolion, ac mae HSCs, pan ddôn nhw i gylched y gell, wedi'u tynghedu i hunan-adnewyddu, mynd drwy apoptosis neu wahaniaethu'n hynafiaid (HPCs) sydd yn y pen draw yn ildio dosbarthiadau penodol o gelloedd gwaed. Bydd tarfu am gyfnod ar unrhyw rai o'r penderfyniadau hyn ar dynged celloedd mewn HSCs neu HPCs yn llygru eu huniondeb gweithredol a bernir bod hyn yn sylfaenol ar gyfer cychwyniad syndromau methiant mêr esgyrn aplastig a dysplastig a malaenedd hematolegol.

Mae labordy'r Dr Rodrigues wrthi'n adnabod y mecanweithiau trosiannol ac ôl-drosiannol sy'n rheoleiddio HSCs ac HPCs a'u dadreoleiddiad yng nghyd-destun myelodysplasia (MDS) a liwcemia myeloid aciwt (AML). Mae'r ymdrechion cyfredol wedi'u cyfeirio at ymchwilio i sut mae'r mecanweithiau moleciwlaidd hyn yn cael eu tarfu mewn HSCs/HPCs i sbarduno ffurfiad bôn-gelloedd canser mewn MDS ac AML. Mae MDS, o ran anhwylder rhag-falaen, o ddiddordeb penodol am ei fod yn cynnig model hydrin o gyfnodau cynharaf datblygiad bôn-gelloedd canser y gwaed. Y nod therapiwtig yn y pen draw, yn ychwanegol at ategu'n dealltwriaeth ni o sut mae bôn-gelloedd canser y gwaed yn cynnal twf tiwmorau, yw dod o hyd i lwybrau effeithiwr penodol iawn i'w targedu ym môn-gelloedd canser MDS ac AML, sy'n gysylltiedig â dadreoleiddio trosiannol yn y clefydau hyn.