Targedu achosion clefyd metastatig

Lledaeniad tiwmorau malaen o gwmpas y corff, sy'n cael ei adnabod fel metastasis, yw prif achos marwolaeth cleifion sydd â thiwmorau solet.

Mae labordy Clarkson wedi nodi dau fecanwaith mewngellol y mae'n ymddangos eu bod yn cyfrannu at y broses hon mewn modelau o ganser y fron. Mae'r grŵp ymchwil hwn, sydd wedi'i leoli bellach yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop, wedi canolbwyntio ar nodi strategaethau i dargedu'r mecanweithiau moleciwlaidd hyn gan anelu at atal cynnydd clefyd malaen nid yn unig yng nghanser y fron ond hefyd yng nghanserau'r ofarïau, y brostad a'r cefndedyn.

Mae gan y ddau fecanwaith sydd wedi'u nodi rolau neilltuol wrth ledaenu tiwmorau drwy'r corff. Mae'r naill yn effeithio ar hyfywedd a chynhaliaeth bôn-gelloedd canser o fewn tiwmorau ac mae'r llall yn effeithio ar allu celloedd y tiwmor i symud drwy feinweoedd. Mae astudiaethau sydd ar eu hanner yn anelu at ddisgrifio'r mecanweithiau hyn yn fanylach, gan nodi atalyddion fferyllol i'r prosesau hyn a chanfod pa mor effeithiol yw'r rhain mewn tiwmorau sylfaenol sydd wedi'u cael mewn clinigau canser lleol.