Astudio’r berthynas rhwng bôn-gelloedd a neoplasia

Prif ddiddordeb yr Athro Clarke yw seiliau moleciwlaidd canser, yn enwedig yn y cyfnodau cynnar iawn pan fydd y celloedd yn peidio â bod yn normal.

Mae gan ei dîm ymchwil arbenigedd mewn modelu tiwmorau yn y perfeddion, y fron a'r brostad a'r gallu i defnyddio'r rhain i astudio'r berthynas rhwng bôn-gelloedd normal a bôn-gelloedd canser, a sut mae'r poblogaethau hyn o gelloedd gwahanol yn cyfrannu at diwmorigenesis. Mae gan ei grŵp hanes hefyd mewn profion rhag-glinigol i gyffuriau newydd at ganser y fron, sydd bellach yn cael ei estyn i diwmorau yn y perfeddion a'r brostad.

Rhagwelir y bydd grŵp yr Athro Clarke yn gweithio gyda'r Sefydliad Ymchwil ar darddiad genynnol bôn-gelloedd canser, a pha mor agored yw'r celloedd hyn i therapïau presennol a newydd. Bydd ei labordy hefyd yn datblygu modelau newydd i roi prawf uniongyrchol ar berthnasedd poblogaethau o fôn-gelloedd canser a'u rôl yn natblygiad y tiwmor.