Bôn-gelloedd a heterogenedd canser y fron

Fe allai deall gwreiddiau canserau'r fron, a seiliau biolegol y gwahaniaethau rhyngddyn nhw, agor ffyrdd newydd i'w trin ac i'w hatal.

Ar ben hynny, bydd yn caniatáu i'r triniaethau sydd ar gael ar hyn o bryd gael eu targedu'n well ar y cleifion hynny a gaiff y budd mwyaf ohonyn nhw, gan osgoi triniaeth ddiangen ar diwmorau na fyddan nhw'n ymateb.

Mae'r Dr Smalley hefyd yn astudio seiliau ymddygiad gwahanol y celloedd mewn tiwmor unigol mewn ymateb i therapi, gan gynnwys a oes modd i fôn-gelloedd canser gael eu ffurfio'n barhaus drwy gydol oes y tiwmor. Bydd atal bôn-gelloedd canser rhag cael eu ffurfio yn gwneud llawer i leihau'r tebygrwydd y bydd yna ail bwl ac aildyfu ar ôl therapi.