Bôn-gelloedd canser y croen

Canserau'r croen (carsinoma celloedd basal, carsinoma celloedd cennog a melanoma) yw'r mathau o ganser sydd wedi bod yn cynyddu gyflymaf, ac mae'r niferoedd yn dal i godi yn y Deyrnas Unedig. Yn 2010 cafodd mwy na 100,000 o ganserau'r croen eu diagnosio yn y Deyrnas Unedig. Cymru sydd â mynychder uchaf pob un o'r tri chanser ar y croen am bob pen o'r boblogaeth yn y Deyrnas Unedig.

Mae 95% o holl ganserau'r croen yng Nghymru yn cael eu rheoli gan ddermatolegwyr. Mae diagnosis cynnar a rheolaeth drwy lawfeddygaeth yn aml yn sicrhau gwellhad. Gan hynny, mae canserau'r croen hefyd yn diwmorau enghreifftiol at astudio bioleg bôn-gelloedd canser. Y rheswm am hyn yw gan fod meinwe o diwmorau ffres mewn pobl ar gael yn rhwydd. A hyn oherwydd bod eu bioleg yn debyg i falaeneddau eraill, ac am fod y mwtaniadau DNA sy'n peri'r canserau hyn yn gallu cael eu disgrifio drwy gyfrwng llofnod UV. Rydyn ni wedi datblygu profion 'in vivo' ac 'in vitro' sy'n arwain at adnabod poblogaethau o fôn-gelloedd canser mewn carsinoma celloedd basal ac mewn carsinoma celloedd cennog mewn pobl.

Mae grŵp Dr Patel wrthi'n edrych ar darddiad ac esblygiad bôn-gelloedd canser mewn canserau croen sylfaenol a metastatig a'u rôl pan fydd y clefydau'n ailddigwydd.