Cystadleuaeth niwtral yn ystod homeostasis a thrwsiad y perfeddion

Mae gan y Dr Joaquín de Navascués ddiddordeb mewn sut mae celloedd yn gwneud penderfyniadau tyngedfennol (hynny yw gwahaniaethu, ymrannu, ymdawelu neu farwolaeth celloedd).

Mae'r gweithrediadau sylfaenol hyn mewn celloedd yn hanfodol yn ystod twf a morffogenesis mewn datblygiad, ond hefyd yn ystod homeostasis mewn oedolion. Maen nhw'n digwydd mewn modd sy'n drawiadol o atgynyrhcadwy ac mae hynny'n awgrymu bod yna gyfyngiadau meintiol y mae'n rhaid i gelloedd, yn unigol neu fel poblogaethau, gadw atyn nhw. Mewn clefyd, ac yn enwedig mewn canser, nid yw'r cyfyngiadau hyn yn cael eu cadw.

Mae'r Dr de Navascués am ddeall sut mae celloedd yn integreiddio ciwiau o'u hamgylchedd i wneud penderfyniadau am eu tynged, a hynny mewn datblygiad ac mewn homeostasis, a sut mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu cydlynu mewn meinweoedd yn ystod cyfnod oes yr organeb. Y ffordd y mae'n mynd ati yn y cwestiwn hwn yw integreiddio ymagweddau genetig clasurol, dadansoddi data meintiol (o ddelweddau yn bennaf) a modelu drwy gydweithio â damcaniaethwyr. Mae'n defnyddio system fodelu pencampwyr ar gyfer astudiaethau in vivo, sef y gleren ffrwythau Drosophila melanogaster, gan ganolbwyntio ar reoleiddio bôn-gelloedd perfeddion oedolion. Yn benodol, mae am ddarganfod y mecanweithiau moleciwlaidd sy'n arwain at gystadleuaeth niwtral llinachau bôn-gelloedd, gan mai dyma'r celloedd lle mae canser y perfeddion yn tarddu mewn mamaliaid.