Modelu cydadweithiau cell-cell heterotypig mewn canser cynnar yn y cefndedyn

Mae celloedd epithelaidd yn cyfleu ac yn integreiddio nifer o rwydweithiau o signalau drwy gydadweithiau cell-cell, sy'n cyfarwyddo celloedd ynghylch eu safle, eu gweithredu a'u tynged.

Mae angen rheoli'r prosesau hyn yn llym er mwyn cynnal homeostasis mewn meinwe. Mae llawer o ganserau dynol yn cychwyn yn achlysurol pan fydd un gell yn magu mwtaniadau genetig ac yn cael ei gweddnewid. Mae ymchwil y Dr Hogan yn canolbwyntio ar ddeall sut mae celloedd trawsffurfiedig yn ehangu i ffurfio briwiau cynnar o fewn amgylchedd o reolaeth lem dros dwf a homeostasis, sef digwyddiadau nad ydyn ni'n eu deall yn dda. Mae ganddi ddiddordeb yn arbennig yng nghyfnodau cynnar canserau dynol epithelaidd lle mae mwtaniadau Ras ymhlith y digwyddiadau cynharaf o'r fath, megis canser y cefndedyn.

Gan ddefnyddio cyfuniad o systemau meithrin celloedd epithelaidd in vitro a modelau llygod in vivo, bydd ei hymchwil yn edrych ar y mecanweithiau moleciwlaidd a chellol sydd y tu ôl i sut mae celloedd epithelaidd Ras-drawsffurfiedig a chelloedd epithelaidd normal yn cydadweithio ac yn cyfathrebu. Bydd hi hefyd yn canfod a yw'r cydadweithiau cell-cell hyn yn hybu ynteu'n atal ehangiad y celloedd trawsffurfiedig. Fe allai hynny greu dirnadaeth newydd ac arloesol o gyfnodau cynnar canserau epithelaidd a hybu datblygiadau o ran eu hadnabod a'u diagnosio'n gynnar, a strategaethau atal.