Cyhoeddiadau academaidd

Fel yr unig sefydliad yn Ewrop sydd wedi ei neilltuo ar gyfer ymchwilio i bôn-gelloedd cancr, mae gwaith ein ymchwilwyr yn cael ei gyhoeddi'n reolaidd. Ar y dudalen hon, fe ddewch chi o hyd i restr o erthyglau a phapurau diweddar a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi. Nodwch bod y cynnwys isod yn Saesneg.