Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Breast cancer under a microscope

Gwybodaeth newydd am fathau ymosodol o ganserau’r fron

26 Rhagfyr 2018

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn darganfod y protein sy’n ysgogi mathau ymosodol o ganser y fron

Dr Florian Siebzehnrubl and his lab outside of the Haydn Ellis Building

Y Cyngor Ymchwil Feddygol yn ariannu ymchwil glioblastoma

21 Tachwedd 2018

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu cael cipolwg ar ganser ymennydd ymosodol, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Event poster for the Cancer Researcher of the Future event

Gwyddonwyr canser y dyfodol

20 Tachwedd 2018

Mae’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn dathlu menywod yn STEM ac mae'n helpu ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser.

Dr Catherine Hogan on confocal

Amser Justin Time yn nodi Diwrnod Byd-eang Canser y Pancreas

14 Tachwedd 2018

Mae elusen o Gymru'n dathlu Diwrnod Byd-eang Canser y Pancreas drwy roi dros £39,000 i ymchwil canser arloesol yng Nghymru, i helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer offerynnau canfod cynnar a therapïau newydd ar gyfer un o ganserau mwyaf angheuol y byd.

Dr Toby Phesse in his lab with Chloe Austin, Sarah Koushyar and Valarie Meniel

Cyllid newydd i helpu i gael hyd i therapïau newydd ar gyfer canser gastrig

19 Hydref 2018

Bydd buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yn helpu gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilio i strategaethau triniaeth newydd ar gyfer canser gastrig.  

Brain cancer cells

Braster yn danwydd i ganserau'r ymennydd

19 Hydref 2018

Mae ymchwil newydd yn dangos bod potensial y gellid targedu canser ymosodol ar yr ymennydd yn fwy effeithiol

Prostate scan

Cysylltiad genetig newydd ar gyfer canser y prostad

12 Gorffennaf 2018

Dod o hyd i’r mecanweithiau sydd wrth wraidd canser y prostad

Headshot of Sarah Koushyar

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser Cymru

11 Mehefin 2018

Mae Dr Sarah Koushyar o'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd wedi cael ei dewis i fod yn rhan o raglen addysg arobryn sy'n helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr canser.

Hadyn Ellis Building, Cardiff

Canmol Ysgol y Biowyddorau am gyfraniad sylweddol at ymchwil feddygol

11 Mehefin 2018

Mae Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd wedi cael ei chanmol yn Nhŷ'r Cyffredin am ei hymchwil ragorol.

image of cancer cells

Cysylltiad rhwng HPV a Chanser ar ôl trawsblaniad aren

30 Mai 2018

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd wedi datgelu tystiolaeth ynglŷn â rôl feirws HPV mewn datblygu canser y croen ar ôl trawsblaniadau aren