Y noddwr a’r cefnogwyr

Entrepreneur technoleg blaenllaw yn cefnogi Sefydliad Ymchwil.

Gwyliwch fideo o Syr Terry Matthews (nad yw'n siarad Cymraeg) yn siarad am gynlluniau'r Sefydliad Ymchwil ynghylch ymagweddau newydd at ganser:

Mae Syr Terry Matthews, yr entrepreneur technoleg a pherchennog Gwesty'r Celtic Manor wedi'i ddadlennu fel Noddwr cyntaf erioed Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd.

Bydd Syr Terry yn cefnogi ac yn hybu gwaith y Sefydliad Ymchwil, gan hyrwyddo'i ymdrechion i ddatblygu triniaethau newydd ar draws yr amrediad llawn o ganserau.

Cafodd ein cytundeb gyda Syr Terry ei gyhoeddi yn ystod lansiad swyddogol tri Sefydliad Ymchwil newydd y Brifysgol. Mewn anerchiad fideo dywedodd wrth y gwesteion ei fod yn cefnogi ymgais y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd i gael atebion ynghylch bôn-gelloedd canser.

Mae Syr Terry Matthews yn adnabyddus fel entrepreneur mewn technoleg uchel, ac mae wedi ariannu mwy nag 80 o gwmnïau yn y Deyrnas Unedig a Chanada yn y maes yma. Cafodd ei eni yng Nghasnewydd, ac mae'n adnabyddus hefyd am ei ymroddiad i Gymru, gan gynnwys datblygu Gwesty'r Celtic Manor a ddaeth â Chwpan Ryder i Gymru am y tro cyntaf yn 2010.

Dywedodd Syr Terry: "Mae'n drasig bod cyfraddau goroesi canser yn dal i fod yn isel, a bod diffyg dealltwriaeth am y rhesymau dros y rhifau isel yma. Bydd Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn ymchwilio i gysyniad newydd, sef gallu curo canser drwy ganolbwyntio ar ddim ond rhan fach o'r tyfiant, y fôn-gell ganser. Mae'r syniad hwn yn creu cyffro ledled y byd a dylai'r Deyrnas Unedig arwain yr ymchwil yn y maes. Rwyf wrth fy modd cael bod yn noddwr y Sefydliad Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd a chwarae fy rhan yn hyrwyddo'r ymchwil i driniaethau ar draws yr holl ystod o ganserau."

Cyfran fach yn unig o'r celloedd mewn tiwmor yw bôn-gelloedd canser, ond fe allen nhw fod yn allweddol i'r modd y mae tiwmorau'n ffurfio, yn tyfu ac yn ymledu. Bydd y Sefydliad Ymchwil yn ymchwilio i'r posibilrwydd bod therapïau sy'n anelu at fôn-gelloedd canser yn unig yn cynnig gwell prognosis i bobl sy'n dioddef canser.

Dywedodd yr Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd: 

"Mae gan Syr Terry Matthews enw rhyngwladol am arloesi. Yng Nghaerdydd, ein nod ni hefyd yw arwain y byd o ran meddwl yn wreiddiol am wyddor newydd bôn-gelloedd canser. Edrychwn ymlaen at fagu perthynas gyffrous ac ysgogol â Syr Terry wrth i ni chwilio am ffordd newydd o guro'r clefyd hwn."

Cefnogwyr eraill

  • Yr Arglwydd Kinnock
  • Jean Chretien
  • Syr Martin Evans