Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Cymerwch olwg tu mewn i adeilad newydd 2 Y Sgwâr Canolog.

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

Bydd adleoli'n helpu'r Ysgol i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gael mynediad uniongyrchol at sefydliadau blaenllaw yn y cyfryngau.

Cynllun a thu mewn yr adeilad

Llun artist o ddarlithfa fawr yn yr adeilad newydd.
Llun artist o ddarlithfa fawr yn yr adeilad newydd.

Cafodd y penseiri IBI eu comisiynu i ddylunio cynllun yr Ysgol a'i haddurno, a bydd yn cynnwys:

 • pedair darlithfa gan gynnwys darlithfa 300 sedd
 • pum ystafell seminar
 • llyfrgell bwrpasol
 • chwe ystafell newyddion
 • stiwdios Teledu a Radio
 • labordai Arloesi a Chyfrifiaduron
 • ystafelloedd golygu
 • man ymchwil ôl-raddedig
 • Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol
 • grisiau Cymdeithasol.

Yn gryno

 • i'w gwblhau Medi 2018
 • penseiri: IBI Group
 • contractwyr: ISG.
Stuart Allan

Bydd enw da byd-eang y BBC ar gyfer cynhyrchu cyfryngau, ynghyd â dyluniad arloesol yr adeiladau newydd, yn golygu bod hon yn ganolfan ragoriaeth a fydd yn wir ymhlith y goreuon yn y byd.

Yr Athro Stuart Allan, Head of School

Dyluniad cynaliadwy

Mae gan y dyluniad darged o gael sgôr BREEAM ardderchog. Mae'r gwahanol denantiaid yn cefnogi hyn, gyda chytundeb les werdd sy'n cynnwys prosesau caffael cynaliadwy, ansawdd aer a dŵr, a chynlluniau teithio.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde.
Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde.