Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Man dysgu wedi ei adnewyddu mewn lliwiau llachar
Man dysgu wedi ei adnewyddu yn Adeiladau'r Frenhines.

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £41m i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Mae ystafelloedd yng Nghampws Parc y Mynydd Bychan, y Prif Adeilad, ac Adeilad y Frenhines wedi cael eu hailwampio fel rhan o raglen i weddnewid mannau dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol.

Ymhlith y gwelliannau eraill mae gwell acwsteg, darparu pŵer wrth ddesgiau sefydlog fel bod myfyrwyr yn gallu gwefru dyfeisiau, a systemau gwresogi ac awyru mwy effeithiol ac effeithlon.

Mae technoleg recordio digwyddiad hefyd yn cael ei gosod mewn ystafelloedd addysgu.

Y bwriad yw cyflwyno rhagor o welliannau dros sawl blwyddyn.

Amanda Coffey

Rydym bob amser yn chwilio am y myfyrwyr mwyaf talentog o Gymru, y DU a thu hwnt, felly mae'n hynod bwysig cynnig y cyfleusterau gorau posibl iddynt, i'w helpu i gyflawni eu potensial.

Yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd