Canolfan Arloesedd

Bydd yr adeilad, a ddyluniwyd gan benseiri arobryn Hawkins\Brown, yn gweithio gyda busnesau a'r gymdeithas i greu, treialu a meithrin mentrau newydd.

Bydd gan y Ganolfan Arloesedd gysylltiadau rhyngwladol, a bydd yn fan bywiog lle bydd entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr yn gallu cydweithio.

Bydd adeilad Arloesedd Canolog yn cael ei adeiladu ar safle Heol Maendy fel rhan o’r Campws Arloesedd. Bydd yn gartref i ddau gyfleuster, y ddau yn gweithio gyda busnes a’r gymdeithas ehangach i wneud syniadau da yn realiti.

Mae’r dyluniad yn cynnwys caffis ac ardaloedd creadigol, mannau cyhoeddus agored, meysydd parcio a phont fydd yn cysylltu Heol Maendy i gampws Cathays ger yr Ysgol Busnes ar Blas Colum.

Canolfan Arloesedd

Bydd gan y Ganolfan fannau a rennir, labordai, a swyddfeydd a wasanaethir, a bydd yn gweithio law yn llaw â busnesau, gan gynnwys busnesau bach a chwmnïau sefydledig. Bydd rhai o academyddion mwyaf blaenllaw'r byd yn gweithio yn yr adeilad 12,000m2 ac yn cynnig arbenigedd i arweinwyr busnes ledled y Brifysgol. Bydd y Ganolfan yng nghanol Caerdydd, ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau newydd i annog ffyniant arloesedd.

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Bydd ymchwilwyr SPARK yn rhannu lle gyda phartneriaid allweddol er mwyn ymateb yn effeithiol i broblemau cymdeithasegol. Bydd SPARK yn creu atebion arloesol i broblemau o fewn y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat, gan sicrhau bod ein gwaith academaidd yn arwain yn uniongyrchol at fanteision go-iawn.

Yn fyr

  • Gwaith yn dechrau: 2017
  • Gwaith wedi'i gwblhau: I'w gadarnhau
  • Cost: £50m

Nid oes diweddariadau ar hyn o bryd.

Professor Kevin Morgan

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan , Athro Llywodraethu a Datblygu