Rydym yn cynnal y gwaith uwchraddio mwyaf ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol. Bydd y gwaith uwchraddio sylweddol hwn yn trawsnewid y campws ar gyfer yr 21ain ganrif.

Prosiectau dan sylw

Newyddion

Campus from bridge

Gwahodd contractwyr i gwrdd â chwmnïau sydd am wneud cais i weithio ar y Campws

9 Hydref 2017

Galw am gwmnïau sydd â diddordeb mewn gweithio ar 'Gartref Arloesedd' gwerth £300m.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd

Rôl i gwmni BAM yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr

5 Ebrill 2017

Gwaith ar yr adeilad blaenllaw i fod i ddechrau nes ymlaen yn 2017

BBC staff with Cardiff students at new site

Cartref newydd ar gyfer Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd

27 Chwefror 2017

Mae’r Ysgol i symud i’r Sgwâr Canolog, ochr yn ochr â BBC Cymru Wales, gan greu amgylchedd cyfryngau bywiog

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Gwybodaeth

Rhagor o wybodaeth am ein huwchgynllun campws a throsolwg o'r gwelliannau sydd ar y gweill.

Campws Arloesedd (Argraff y Penseiri)

Holl brosiectau

Porwch drwy ein prosiectau trawsffurfiannol cyfredol a blaenorol.