Rydym yn cynnal y gwaith uwchraddio mwyaf ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol. Bydd y gwaith uwchraddio sylweddol hwn yn trawsnewid y campws ar gyfer yr 21ain ganrif.

Prosiectau dan sylw

Newyddion

CUBRIC

Canmoliaeth i CUBRIC yng ngwobrau Ewrop

14 Mehefin 2018

Cymeradwyaeth uchel i ganolfan arloesol am ei dyluniad

CSL

Penodi cwmni i godi adeilad pwysig i fyfyrwyr

12 Mehefin 2018

Bydd y buddsoddiad yn trawsnewid y ffordd mae'r Brifysgol yn darparu gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr

Innovation Campus entrance

Prifysgol Caerdydd yn arwyddo cytundeb Campws Arloesol

1 Mehefin 2018

Bouygues DU i adeiladu ‘magned arloesedd’ Caerdydd

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Gwybodaeth

Rhagor o wybodaeth am ein huwchgynllun campws a throsolwg o'r gwelliannau sydd ar y gweill.

Campws Arloesedd (Argraff y Penseiri)

Holl brosiectau

Porwch drwy ein prosiectau trawsffurfiannol cyfredol a blaenorol.