Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn falch o fod yn Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd.


Cyrsiau

Mae ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn cael eu harwain gan ymchwil a heriau, ac yn darparu addysg o'r ansawdd uchaf.

Ymchwil

Mae ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n darparu budd i’r economi, y gymuned fusnes a’r gymdeithas yn rhan cwbl ganolog o bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud.

Rydym wedi ymrwymo i strategaeth gwerth cyhoeddus newydd, sy'n llywio ein haddysgu, ein hymchwil a’n gweithgareddau ymgysylltu.
Postgraduate teaching centre

Gwerth cyhoeddus

Ni yw Ysgol Busnes gwerth cyhoeddus gyntaf y byd, sydd wedi ymrwymo i gyflawni gwelliannau cymdeithasol ac economaidd.

Students in discussion

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu graddedigion sy'n barod am waith gyda mantais gystadleuol dros eu cyfoedion.

Executive Education room

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.


Newyddion

Llamau cheque presentation

Charity of the year

15 Chwefror 2018

School to aid Llamau in helpline ambition

Ennill grant

15 Chwefror 2018

Royal recognition

8 Chwefror 2018

Let IT Shine

31 Ionawr 2018

Rydym wedi llwyddo i gyraedd 100 uchaf rhestr Prifysgolion Gorau’r Byd y Times Higher Education (THE).