Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau a chanolfannau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We have strong associations with four of the University's Research Institutes.

European Cancer Stem Cell Research Institute masthead

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl

Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Rydym ni'n gosod Cymru ar y blaen o ran arloesedd meddygol, gan ddod â'r wyddoniaeth ddiweddaraf at y claf drwy droi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Newyddion diweddaraf

Buckingham Palace

50 Mlynedd ers Arwisgiad Tywysog Cymru

11 Mawrth 2019

Ymunodd y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau â'r Teulu Brenhinol ym Mhalas Buckingham i nodi hanner can mlynedd ers i'r Tywysog Siarl gael ei enwi’n Dywysog Cymru.

Medicines Discovery Institute team demonstrating interactive activity to children in white coats

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

4 Mawrth 2019

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr sy'n darganfod meddyginiaethau.

Professor Simon Ward

Buddsoddiad mawr i ariannu Ymchwil Fragile X

9 Tachwedd 2018

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cael buddsoddiad ymchwil mawr, er mwyn gwella’r dewis o feddyginiaethau sydd ar gael i bobl â syndrom Fragile X

Female Researcher Inspecting equipment in chemistry lab

Rydym yn recriwtio gwyddonwyr eithriadol o o amgylch y byd i'n helpu i lunio a chyflwyno ein gweledigaeth y dyfodol.

Os hoffech ymuno â ni ar y daith hon, gallwn gynnig buddion ardderchog i chi, amgylchedd gwaith gwych, a chyfle i fod yn rhan o rywbeth a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Swyddi gwag

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd.

Mae gennym dechnoleg a chyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n galluogi ein hymchwilwyr i ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol i ddarganfod cyffuriau.

Mae'r Sefydliad wedi'i leoli yn y Prif Adeilad o fewn Ysgol y Biowyddorau yng nghanol Prifysgol Caerdydd. Gwnaed gwaith adnewyddu cynhwysfawr i'n galluogi i gynllunio cyfleusterau fydd yn bodloni anghenion ein tîm ymchwil sy'n arwain y byd.

Daw ein hymchwilwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gwahanol, ac rydym ni'n gysylltiedig â Sefydliadau Ymchwil blaenllaw y Brifysgol. Rydym felly'n manteisio ar yr adnoddau diweddaraf drwy'r holl Brifysgol.

The ARCCA Machine Room

Uwch-gyfrifiadura ar gyfer Ymchwil

Mae Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Nghaerdydd (ARCCA) yn cynnig y caledwedd a meddalwedd diweddaraf er mwyn helpu i fynd i'r afael â heriau ymchwil byd-eang ein hoes.

PET Scanner

Sganiwr PET

Mae gennym gyfleusterau tomograffeg allyrru positronau (PET) o’r radd flaenaf, a dyma’r rhai cyntaf o’u math yng Nghymru.

MEG scanner

Sganwyr ymennydd

Mae ein technoleg yn cynnwys delweddu cyseinedd magnetig (MRI) gweithredol a strwythurol, technegau magneto-enceffalograffi ac electro-enceffalograffi, a dulliau symbylu magnetig trawsgreuanol.

Lab technician using the qPCR robot.

Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog

Rydym ni’n gyfleuster technoleg achrededig ISO 9001:2015 ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n cynnig mynediad i ystod eang o gyfleusterau gwyddorau bywyd i alluogi eich ymchwil.

A member of staff using the equipment

Cyfleuster Genomeg Parc Geneteg Cymru

Defnyddio geneteg i hybu ymchwil, gofal iechyd, addysg ac arloesi.

Rydym ni'n defnyddio ein harbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i gynhyrchu meddyginiaethau newydd, a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cleifion ar draws y byd.
Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, a’r nod yw gwneud Y Ganolfan Darganfod Meddyginiaethau yn bwynt ffocws ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y DU.
Sustainable Place Research Institute

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Masthead for Sustainable Waters Research Institute

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Our centres

We are associated with several cross-disciplinary research centres.

Institutes/centres Details
Arthritis Research UK Biomechanics and Bioengineering Centre The centre utilises close involvement between biomedical scientists, engineers, orthopaedic surgeons, rheumatologists and physiotherapists to translate research to patient benefit in the clinic.
Cardiff Institute of Tissue Engineering and Repair (CITER) CITER is an established interdisciplinary network, linking around 150 academic staff from across the University. It is internationally recognised for its expertise in basic, translational and clinical research in the field of tissue repair, regeneration and rehabilitation.
Danau Girang Field Centre The Danau Girang Field Centre is a collaborative research and training facility managed by Sabah Wildlife Department and Cardiff University. 
Cardiff University Otter Project (CUOP) The project is a national scheme collecting otters found dead in England, Scotland and Wales for post mortem examination with the aim of using tissues collected to monitor aquatic contamination.
Wales Gene Park Wales Gene Park is a key organisation supporting genetics researchers in Wales and elsewhere through access to their state-of-the-art genomics and transgenics facilities.
Welsh Centre for Anatomical EducationThe Centre is based in the School and provides resources, anatomical education and training in Wales.