Israddedig

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gradd israddedig ysgogol a dynamig ac mae gennym enw da yn rhyngwladol am ein haddysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.

Female student examining a skeleton

Cyrsiau'r Biowyddorau (BSc)

Mae ein rhaglenni gradd yn cynnig hyblygrwydd i deilwra eich cwrs i gyd-fynd â'ch diddordebau a dyheadau.

Horticultural unit

Gradd Meistr Integredig

Rydym yn cynnig dewis o raddau Meistr integredig ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymchwil a rhai sydd am gael gyrfa ym maes gwyddoniaeth..

Students on a boat in Tobago

Cyrsiau maes

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau maes darparu profiad gwerthfawr o dechnegau modern a sgiliau ymarferol mewn bioleg maes.

Magnetic Resonance Imaging MRI

Improving employability

We offer professional placement years and an employability advisor to help give you the best career prospects possible.

Coleg Cymraeg logo

Cyfleoedd yn yr iaith Gymraeg

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy’n dymuno astudio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac yn cynnig cyfleoedd i wneud hynny lle bo’n bosibl.

Student in New Zealand countryside

Global opportunities

Students at the School of Biosciences can take advantage of a number of opportunities to work or study outside the UK.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gyntaf yw’r cyfle i astudio cymaint o bynciau gwahanol mewn un cynllun gradd, a’r hyblygrwydd i arbenigo a newid cwrs gradd fel yr ydych yn datblygu eich diddordebau a’ch gwybodaeth. Mae’r gwaith ymarferol yn wirioneddol ddiddorol ac yn berthnasol i’r modiwlau, ac mae’r adborth yn wych!

Anna White, Gwyddor Biofeddygol