Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn darparu amgylchedd ymchwil a dysgu dynamig ac ysgogol gyda chyfleusterau modern trawiadol a staff ymchwil ac addysgu o ansawdd uchel.

Cyrsiau MSc sydd ar gael

Peirianneg Meinwe (MSc/Dip ôl-radd)

Mae ein cynllun modylaidd unigryw wedi'i gynllunio i ddarparu myfyrwyr o gefndiroedd gwyddorau bywyd, biofeddygol a ffisegol gyda dealltwriaeth eang o'r wyddor a'r ymarfer o therapïau sy'n ymwneud â pheirianneg meinwe.

Manylion cwrs Peirianneg Meinwe (MSc/Dip ôl-radd) (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Meistr Ymchwil (MRes)

Manylion cwrs Meistr Ymchwil (MRes) (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)