Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Cynhelir ein cwrs MSc blwyddyn o hyd mewn amgylchedd deinamig ac ysgogol ar gyfer dysgu ac ymchwil. Mae gennym gyfleusterau modern o safon yn ogystal â staff addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf.

Global Ecology and Conservation (MSc)

Field research

The world is facing unprecedented challenges, and to meet these challenges, we need innovative and adaptable scientists who can develop conservation strategies with real impact.

From the rivers of South Wales to the Bornean rainforest, our MSc in Global Ecology and Conservation covers the major conservation issues affecting various habitats across the globe. With training in core areas, such as wildlife surveys, biodiversity assessments and species management, you will learn how to identify current and emerging threats to species and ecosystems, and develop the necessary skills to tackle these threats with effective and scalable solutions.

Find out more about the course and how to apply

Tissue Engineering (MSc)

Cyrsiau MSc

Peirianneg Meinweoedd (MSc/Dip ôl-radd)

Mae cwrs MSc Peirianneg Meinweoedd Athrofa Cynhyrchu ac Atgyweirio Meinweoedd Caerdydd (CITER) yn ceisio rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau arbenigol i raddedigion ym maes gwyddoniaeth ac ymarfer peirianneg meinweoedd; mae’n cynnwys elfennau o wyddoniaeth ddamcaniaethol, rhoi ymchwil ar waith a chamau cymhwyso clinigol.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar ddarlithoedd a gwaith labordy ac mae’n cynnwys nifer o gyfleoedd i ymweld â lleoliadau clinigol perthnasol a phartneriaid diwydiannol lleol.

Bydd y rhaglen yn eich galluogi i ddatblygu ystod eang o wybodaeth ac amrywiaeth o sgiliau a bydd yn eich gwneud yn hynod ddeniadol i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil.

Rhagor am y cwrs a sut i gyflwyno cais (trwy gyfrwng y Saesneg yn unig)

Meistr Ymchwil (MRes)

Rydym hefyd yn cynnig Meistr Ymchwil (MRes) blwyddyn o hyd yn y Biowyddorau. Ei nod yw rhoi’r sgiliau, y technegau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i fod yn ymchwilydd mwy cymwys a chyflogadwy. Mae'r rhaglen hon yn cyfuno 60 credyd o fodiwlau a addysgir gyda phrosiect ymchwil ymarferol. Rhagor o wybodaeth