Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn darparu amgylchedd ymchwil a dysgu dynamig ac ysgogol. Mae gennym isadeiledd ymchwil ardderchog, gan hwyluso ymchwil o ansawdd a phwysigrwydd neilltuol.

Mae ein rhaglenni ôl-radd yn cynnwys ein cwrs blwyddyn MRes mewn Biowyddorau ac amrediad eang o raglenni ymchwil tair a phedair blynedd.  Mae'r rhain yn cwmpasu nifer o raglenni PhD clodfawr wedi'u cefnogi gan y Welcome Trust, Cancer Research UK a holl gynghorau ymchwil y DU.

Mae gennym y cyfleusterau cefnogi mwyaf diweddar ac eang, yn cynnwys system MRI/MRS Tesla 9.4, ystafell gydffocal, uned celloedd bonyn a sytomedreg llif, dilyniant DNA, uned cefnogi biowybodeg a chanolfannau maes preswyl.

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cynnwys rhaglen gynefino, cyrsiau sgiliau, monitro a mentora. Rydym yn anelu at ddarparu'r amgylchedd gwaith gorau er mwyn annog ardderchowgrwydd mewn ymchwil. Mae ein darlithoedd llawn yn cynnwys gwyddonwyr sydd ar flaen y gad o wahanol rannau o'r byd ac rydym yn cynnal rhaglenni seminar yn rheolaidd.

Laboratory work

MRes

Mae’r rhaglen yn darparu’r cyfle i ddilyn hyfforddiant ymchwil ar ddwy lefel academaidd wahanol.

Silhouette of person using digital microsope

PhD and MPhil

Mae ein graddau ymchwil yn cynnig rhaglenni strwythuredig sydd wedi’u cefnogi’n dda i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil annibynnol.