Mae profiad Caerdydd yn mynd y tu hwnt i'ch amser ar y campws. Mae hefyd yn rhoi aelodaeth am ddim i chi i gymuned fyd-eang o agos i 200,000 o gyn-fyfyrwyr. 

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Buddion

Fel cyn fyfyriwr, gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau unigryw a buddion.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn rhan bwysig o fywyd y Brifysgol gyda nifer o ffyrdd i gymryd rhan.

Cefnogwch ni

Gallai eich rhoddion helpu ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cyfrannu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein hymchwil sy’n newid bywydau.

Cofrestru

Pan fyddwch yn cofrestru eich manylion gyda Rhwydwaith Caerdydd, gallwch gysylltu gyda dros 20,000 o gyn–fyfyrwyr. Byddwch hefyd fel cyn-fyfyriwr yn elwa o’n cynigion arbennig ac yn derbyn diweddariadau.