Mae profiad Caerdydd yn mynd y tu hwnt i'ch amser ar y campws. Mae hefyd yn rhoi aelodaeth am ddim i chi i gymuned fyd-eang o agos i 200,000 o gyn-fyfyrwyr. 

Cadwch mewn cysylltiad gyda'r Brifysgol a manteisiwch ar ein buddion i gyn-fyfyrwyr.

Buddion

Fel cyn fyfyriwr, gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau unigryw a buddion.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn rhan bwysig o fywyd y Brifysgol gyda nifer o ffyrdd i gymryd rhan.

Cefnogwch ni

Gallai eich rhoddion helpu ariannu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cyfrannu cyfleusterau newydd neu gefnogi ein hymchwil sy’n newid bywydau.

Diweddaru eich manylion

Pan fyddwch yn cyflwyno eich manylion diweddaraf, byddwch yn cysylltu â dros 120,000 o gynfyfyrwyr. Byddwch hefyd yn elwa ar newyddion a chynigion unigryw.