Cynaliadwyedd

Rydym ni'n anelu at ddod â buddion iechyd, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd nid yn unig i Gymru ond i'r byd ehangach.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei archwilio a'i ardystio'n annibynnol i Safon ryngwladol ISO 14001, ar sail system rheoli amgylcheddol effeithiol, sy'n cael ei nodweddu gan wellhad parhaol.

Rydym yn llofnodwr Cytgord Nod Datblygu Cynaliadwy. Mae'r cytgord yn cynrychioli ymateb ar y cyd y brifysgol a sectorau’r coleg i 17 nod datblygu cynaliadwy a'n hymrwymiad i gyflawni'r nodau hyn.

Mae ein hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy wedi'i adlewyrchu yn ein cyfeiriad strategol sy'n cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol fel un o'n strategaethau galluogi .

Strategaeth galluogi cynaliadwyedd amgylcheddol

Strategaeth galluogi cynaliadwyedd amgylcheddol

4 Mehefin 2018

Mae ein strategaeth galluogi cynaliadwyedd amgylcheddol yn dangos ein hymrwymiad o ran cynaliadwyedd a gwella ein perfformiad amgylcheddol.

PDF

Cynllun gweithredu cynaliadwyedd amgylcheddol

Cynllun gweithredu cynaliadwyedd amgylcheddol

6 Medi 2018

Cynllun gweithredu 2018-2023

PDF

Mae datblygiad cynaliadwy'r Brifysgol yn un o gyfrifoldebau'r Rhag Is-Ganghellor. Rydym yn gweithio'n agos â'n cynrychiolwyr gwyrdd undeb llafur sydd wedi'u henwebu a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar draws ein holl bwyllgorau Prifysgol. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ac undeb llafur yn ymwneud â datblygu ac ymgynghori ein holl bolisïau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Light bulb

Ymchwil

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Biosciences staff member with student

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Campws

Rydym yn cynnwys datblygiad cynaliadwy wrth ymgysylltu gyda'n rhanddeiliaid allanol ac yn ein gweithrediadau mewnol.

Light bulb

Perfformiad

Rydym yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd ein defnydd o ddŵr ac egni, ailgylchu, caffael gwyrdd,gwaith cynnal a chadw'r campws a bioamrywiaeth.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech wybodaeth bellach am gynaliadwyedd yn y Brifysgol cysylltwch ar bob cyfri.

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol