Arloesi

Mae gennym ddiwylliant arloesi sy'n ffynnu, yn cysylltu diwydiant, busnes, llywodraeth a chyrff anllywodraethol gydag ein hacademyddion. Rydym yn meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr ac yn hyrwyddo datblygiad busnes ar lefel sylfaenol.

Rydym yn arbenigwyr ar droi ein hymchwil sy'n arwain y byd yn llwyddiant masnachol gydag 85 y cant o holl incwm eiddo deallusol (IP) Cymru yn cael ei gynhyrchu gan y Brifysgol. 

Yn rhestr y 5 uchaf o Sefydliadau Addysg Uwch gyda'r nifer fwyaf o raglenni trosglwyddo gwybodaeth, mae ein datblygiadau arloesol a'n harbenigedd gweithgynhyrchu, wedi helpu gweithgynhyrchu a busnesau, y sectorau meddygol a gofal iechyd a'r diwydiannau diwylliannol i wella eu perfformiad, eu prosesau a'u cynaliadwyedd. 

Ers ei sefydlu, mae ein partneriaeth arloesol gyda Fusion IP wedi arwain at fuddsoddiad o fwy na £40M mewn mentrau newydd gan Brifysgol Caerdydd. Mae ein graddedigion talentog a mentrus wedi sefydlu dros 270 o gwmnïau newydd yn y tair blynedd ddiwethaf. O ganlyniad rydym ar y brig fel Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru ac yn chweched yn y DU o ran cwmnïau newydd a sefydlwyd gan raddedigion.