Ymgysylltu

Rydym yn anelu at ddangos ein hymrwymiad i gymunedau Caerdydd a Chymru trwy brosiectau cyfnewid gwybodaeth sy'n helpu'r rhai hynny nad ydynt yn draddodiadol yn ymgysylltu â ni.

Yn ogystal â chreu prosiectau a phartneriaethau gyda chymunedau, rydym hefyd yn croesawu'r cyhoedd i nifer o’n digwyddiadau a gweithgareddau. Gallant gael mynediad i’n cyfleusterau, o’n llyfrgelloedd i’n clinig ffisiotherapi – neu gymryd cwrs Addysg Barhaol a Phroffesiynol.

Prif brosiectau

Rydym ni'n gweithio ar bum prif brosiect ymgysylltu i ddatblygu ein cyfraniad i gymdeithas.

Ein bwriad yw defnyddio ein harbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi prosiectau cymunedol hunangymorth ar draws Cymru a helpu i greu twf a ffyniant ledled y wlad.

Cefnogi addysg

Rydym ni'n gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gefnogi pobl ifanc gyda'u dysgu er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial. Rydym ni am eu hannog i anelu at – a chyrraedd – addysg uwch.

Rydym ni'n datblygu partneriaethau strategol gydag ysgolion uwchradd i gynorthwyo a chyfoethogi'r cwricwlwm.

Rydym ni'n trefnu gweithgareddau drwy'r flwyddyn sy'n helpu disgyblion i ddysgu'r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol. Rydym ni'n trefnu gweithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg i ysgolion sy'n cyrraedd dros 28,000 o bobl.


Cefnogi cymunedau

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cefnogi cymunedau drwy rannu ymchwil a sgiliau arbenigol. Mae'r enghreifftiau yn cynnwys:

  • Clinig y Gyfraith - sy'n cynorthwyo aelodau o'r gymuned a grwpiau bregus nad oes cymorth cyfreithiol ar eu cyfer.
  • Prosiect Etifeddiaeth CAER - partneriaeth rhwng archeolegwyr a chymunedau Trelái a Chaerau sy'n helpu i gysylltu cymunedau gyda'u treftadaeth a datblygu cyfleoedd addysg.
  • Gwirfoddoli Caerdydd - wedi'i leoli yn yr Undeb Myfyrwyr, mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o brosiectau cyffrous i ddewis ohonynt.
  • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd - elusen annibynnol sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr yn astudio yn y Ddinas.

Lawrlwytho'r adroddiad

Ymgysylltu yng Nghaerdydd

Ymgysylltu yng Nghaerdydd

14 October 2015

Darllenwch ein hadolygiad sy’n amlygu rhai o’n gweithgareddau ymgysylltu yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt.

PDF

Cysylltwch â’r tîm Ymgysylltu

Tîm Ymgysylltu