Strategaeth

Rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn Y Ffordd Ymlaen 2012-2017.

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a'r 20 gorau yn y DU. I wneud hynny rydym ni'n canoli ein hegni mewn pedwar maes allweddol fel ymchwil, addysg, rhyngwladoli ac ymgysylltu.

Mae Y Ffordd Ymlaen yn amlinellu'r egwyddorion sy'n arwain y modd y byddwn ni'n rhoi'r uchelgais hwn ar waith ac yn cynnwys deg o ddangosyddion perfformiad fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

The Way Forward (Welsh)

Y Ffordd Ymlaen

24 September 2014

Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’r pwyslais ar ymchwil, addysg, rhyngwladol ac ymgysylltu.

PDF

Darllen Y Ffordd Ymlaen yn Gymraeg (PDF).

Strategaethau Ategol

Education and Students - Welsh

1 May 2014

Read our strategy on education and students, which ensures a strong emphasis on supporting students through the transition to independent learning and recruiting students from all strata of society.

PDF

The Way Forward cover

Strategaeth ymchwil, arloesedd a menter

1 May 2014

Darllenwch ein strategaeth ymchwil, arloesedd a menter, sy’n dangos sut gallwn ni gynhyddu ein hincwm ymchwil o grantiau a chytundebau, yn ogystal â sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith byd-eang.

PDF

International - Welsh

1 May 2014

Read our international and engagement strategy, which explains how we aim to be recognised as an international university that is of benefit to Wales.

PDF

Engagement - Welsh

1 December 2014

Read our engagement strategy, which showcases our knowledge exchange and flagship projects, as well as how we are innovating and developing links with business.

PDF

Widening access and retention cover image

Widening access and retention strategy

1 July 2011

Read our widening access and retention strategy, which explains how we will attract, recruit and retain the most able students from the most diverse backgrounds and enable them to maximise their potential.

PDF