Strategaeth

Rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn Y Ffordd Ymlaen 2012-2017.

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a'r 20 gorau yn y DU. I wneud hynny rydym ni'n canoli ein hegni mewn pedwar maes allweddol fel ymchwil, addysg, rhyngwladoli ac ymgysylltu.

Mae Y Ffordd Ymlaen yn amlinellu'r egwyddorion sy'n arwain y modd y byddwn ni'n rhoi'r uchelgais hwn ar waith ac yn cynnwys deg o ddangosyddion perfformiad fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

The Way Forward cover

The Way Forward

1 December 2014

Read about our strategic direction and focus on research, education, international and engagement.

PDF

Darllen Y Ffordd Ymlaen yn Gymraeg (PDF).

Strategaethau Ategol

The Way Forward: Education and students cover

Education and students

1 December 2014

Read our strategy on education and students, which ensures a strong emphasis on supporting students through the transition to independent learning and recruiting students from all strata of society.

PDF

The Way Forward: Research cover

Research, innovation and enterprise

1 December 2014

Read our research, innovation and enterprise strategy, which shows how we will increase our research income from grants and contracts, as well as ensuring our research has global impact.

PDF

The Way Forward: International cover

International and Europe

1 December 2014

Read our international and Europe strategy, which explains how we aim to be recognised as an international university that is of benefit to Wales.

PDF

The Way Forward: Engagement cover

Engagement

1 December 2014

Read our engagement strategy, which showcases our knowledge exchange and flagship projects, as well as how we are innovating and developing links with business.

PDF

Widening access and retention cover image

Widening access and retention strategy

1 July 2011

Read our widening access and retention strategy, which explains how we will attract, recruit and retain the most able students from the most diverse backgrounds and enable them to maximise their potential.

PDF