Strategaeth

Rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn Y Ffordd Ymlaen 2012-2017.

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a'r 20 gorau yn y DU. I wneud hynny rydym ni'n canoli ein hegni mewn pedwar maes allweddol fel ymchwil, addysg, rhyngwladoli ac ymgysylltu.

Mae Y Ffordd Ymlaen yn amlinellu'r egwyddorion sy'n arwain y modd y byddwn ni'n rhoi'r uchelgais hwn ar waith ac yn cynnwys deg o ddangosyddion perfformiad fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

24 September 2014

Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’r pwyslais ar ymchwil, addysg, rhyngwladol ac ymgysylltu.

PDF

Strategaethau Ategol

Addysg a myfyrwyr - Cymraeg

Addysg a myfyrwyr - Cymraeg

1 May 2014

Darllenwch ein strategaeth am addysg a myfyrwyr sy'n rhoi pwyslais cryf ar gefnogi myfyrwyr wrth iddynt symud at ddysgu annibynnol a recriwtio myfyrwyr o bob rhan o gymdeithas.

PDF

Strategaeth ymchwil, arloesedd a menter

Strategaeth ymchwil, arloesedd a menter

1 May 2014

Darllenwch ein strategaeth ymchwil, arloesedd a menter, sy’n dangos sut gallwn ni gynhyddu ein hincwm ymchwil o grantiau a chytundebau, yn ogystal â sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith byd-eang.

PDF

Rhyngwladol-Cymraeg

Rhyngwladol-Cymraeg

1 May 2014

Darllenwch ein strategaeth ryngwladol ac ymgysylltu, sy'n esbonio sut rydym ni'n anelu at gael ein hadnabod fel prifysgol ryngwladol sydd er budd i Gymru.

PDF

Ymgysylltu-Cymraeg

Ymgysylltu-Cymraeg

1 December 2014

Darllenwch ein strategaeth ymgysylltu sy'n hyrwyddo ein cyfnewidfa gwybodaeth a'n prif brosiectau a sut rydym yn arloesi ac yn datblygu cysylltiadau gyda busnes.

PDF

Nodwch, mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Widening access and retention cover image

Widening access and retention strategy

1 July 2011

Read our widening access and retention strategy, which explains how we will attract, recruit and retain the most able students from the most diverse backgrounds and enable them to maximise their potential.

PDF