Strategaeth

Rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.

Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol, ac a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, y DU a'r byd. Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn disgwyl gwella ein statws fel un o'r 100 o brifysgolion gorau’r byd ac un o’r 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 yn amlinellu’r egwyddorion sy’n arwain y modd y byddwn ni’n rhoi’r uchelgais hwn ar waith, ac mae’n cynnwys 11 o ddangosyddion arweiniol fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

10 January 2018

Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’r pwyslais ar ymchwil, arloesedd, addysg a myfyrwyr, rhyngwladol, a chenhadaeth ddinesig.

PDF

Strategaethau ategol

Addysg a myfyrwyr

Addysg a myfyrwyr

10 January 2018

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Rydyn am weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i fynd â nhw ar daith addysgol ysbrydoledig.

PDF

Ymchwil

Ymchwil

10 January 2018

Mae ymchwil yn ganolog i’n hunaniaeth a’n nod yw ennill ein plwyf fel cymuned o ysgolheigion sydd â’r dychymyg, yr egni a’r gallu i greu’r dyfodol ar y cyd.

PDF

Arloesedd

Arloesedd

10 January 2018

Rydym am ragori ym maes busnes, llywodraeth a’r gymdeithas gyda’n hacademyddion a’n myfyrwyr, a chael ein hadnabod fel Cartref Arloesedd.

PDF

Cenhadaeth ddinesig

Cenhadaeth ddinesig

10 January 2018

Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth, a lles pobl Cymru drwy greu dros 1,000 o swyddi gwerth uchel erbyn 2023.

PDF

Rhyngwladol

Rhyngwladol

10 January 2018

Rydym yn Brifysgol eangfrydig gyda chysylltiadau ledled y byd a phartneriaethau sy’n cefnogi symudedd rhyngwladol ac yn mynd i’r afael â materion o bwysigrwydd byd-eang

PDF

Widening access and retention cover image

Widening access and retention strategy

1 July 2011

Read our widening access and retention strategy, which explains how we will attract, recruit and retain the most able students from the most diverse backgrounds and enable them to maximise their potential.

PDF

Nodwch, mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.