Ymchwil ac arloesi

Mae ein hymchwil yn sicrhau grantiau a buddsoddiadau werth degau o filiynau o bunnoedd gan ddenu ymchwilwyr blaenllaw o bedwar ban byd.

Rydym ni'n rhan o Grŵp Russell o 24 o brif brifysgolion ymchwil y DU. Mae ein staff ymchwil o ansawdd byd-eang, gan gynnwys Enillwyr Gwobr Nobel, Cymrodyr y Gymdeithas Frenhinol ac aelodau o sefydliadau nodedig eraill.

Caiff ein harbenigedd a'n cyfleusterau ymchwil eu defnyddio gan bartneriaid o fyd diwydiant a masnach, cyrff y llywodraeth a sefydliadau eraill yn rhyngwladol. Rydym ni'n helpu i greu syniadau busnes a chwmnïau deillio gan gyfrannu at dwf economaidd a chreu swyddi yng Nghymru a thu hwnt. Cyfanswm gwerth ein contractau ymchwil yw £500M. 

Sefydliadau Ymchwil

Rydym ni wedi creu pedwar Sefydliad Ymchwil pwysig i ddilyn trywyddion gwyddonol newydd mewn perthynas â rhai o bryderon pwysicaf y byd: