Addysg

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar addysgu sy'n cael ei arwain gan ymchwil ac sy'n datblygu eu galluoedd deallusol unigol

Mae dysgu mewn amgylchedd ymchwil yn golygu bod y myfyrwyr yn rhyngweithio gydag ymchwilwyr sy'n gwthio ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau. Mae ein hymchwil yn egniol ac yn arloesol - gan greu amgylchedd astudio sy'n ysgogi.

Canfu Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2013 fod 89% o'n myfyrwyr yn fodlon gyda'u profiad fel myfyriwr – sy'n uwch na chyfartaledd y sector ar draws y DU.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein graddedigion ymhlith y rhai y mae cyflogwyr yn fwyaf tebygol o'u cyrchu, gyda 95% yn dod o hyd i gyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.*

Mae rhai o'n cyrsiau gradd yn cynnwys blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol, tra bo eraill yn darparu achrediad gan gyrff proffesiynol. Gall unrhyw fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig ddysgu un o blith nifer o ieithoedd, am ddim.

Ni yw'r darparwr addysg oedolion mwyaf yng Nghymru, gyda Chanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd yn cynnig cannoedd o gyrsiau mewn lleoliadau ar draws de ddwyrain Cymru. Rydym ni hefyd yn cynnig rhaglenni datblygu proffesiynol, gan gynnwys cyrsiau wedi'u creu'n arbennig.

*Arolwg Cyrchfannau Graddedigion yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) 2012/13.