Adroddiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Cover of 2014 Annual Review

Adroddiad Blynyddol 2014

19 March 2015

Uchafbwyntiau o'r flwyddyn y brifysgol.

PDF

Archif Adroddiadau Blynyddol

Mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig arlein.