Adolygiad Blynyddol

Mae'r Adolygiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017

19 Rhagfyr 2017

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017

PDF

Archif Adolygiad Blynyddol

Mae'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig arlein.