Ein proffil

Sefydlwyd prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain. Rydym ni'n rhagori wrth gynhyrchu ymchwil ansawdd uchel sy'n creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Mae gennym ni boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o dros 100 o wledydd ac o gefndiroedd amrywiol. Creadigrwydd a chwilfrydedd sy'n gyrru ein staff academaidd ac mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn eu meysydd.

Rydym ni'n rhagori yn y meysydd canlynol:

Gellir gweld ein huchelgais at y dyfodol yn ein strategaeth.

Athena SWAN

Cynllun cydnabyddiaeth i brifysgolion yn y DU sy'n gweithio i gynyddu cynrychiolaeth menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg yw Siarter Athena SWAN.

Dyfarnwyd gwobr efydd Prifysgol gyfan i ni yn 2009. Ar hyn o bryd mae tair o'n Hysgolion Academaidd yn meddu ar wobr Arian a chwech ar wobr Efydd gydag wyth arall yn gweithio i gyflawni'r dyfarniad.

The Way Forward cover

Strategaeth

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a'r 20 gorau yn y DU.

Students outside the Glamorgan Building

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i Gymru.

Ein gwerthoedd

We strive to fulfil our social, cultural and economic obligations through engagement and sustainability.

Adroddiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Group of students outside main building, 1920s

Hanes

Darllenwch am ein hanes, o’n cychwyn di-nod ym 1883 hyd at y presennol.

One of the best institutions in Britain... this powerhouse of academic and research excellence boasts one of the best graduate employment rates in Britain. Students don't just get any old job either - most secure degree level posts with decent starting salaries.

Sunday Times University Guide 2013