Ein proffil

Sefydlwyd prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain. Rydym ni'n rhagori wrth gynhyrchu ymchwil ansawdd uchel sy'n creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu.

Mae gennym ni boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr sy'n dod o dros 100 o wledydd ac o gefndiroedd amrywiol. Creadigrwydd a chwilfrydedd sy'n gyrru ein staff academaidd ac mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn eu meysydd.

Rydym ni'n rhagori yn y meysydd canlynol:

Gellir gweld ein huchelgais at y dyfodol yn ein strategaeth.

Athena SWAN

Cynllun cydnabyddiaeth i brifysgolion yn y DU sy'n gweithio i gynyddu cynrychiolaeth menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg yw Siarter Athena SWAN.

Dyfarnwyd gwobr efydd Prifysgol gyfan i ni yn 2009. Ar hyn o bryd mae tair o'n Hysgolion Academaidd yn meddu ar wobr Arian a chwech ar wobr Efydd gydag wyth arall yn gweithio i gyflawni'r dyfarniad.