Ein proffil

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain.

The Way Forward cover

Strategaeth

Our ambition is to rank consistently among the top 100 universities in the world and the top 20 in the UK.

Students outside the Glamorgan Building

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i Gymru.

Ein gwerthoedd

Rydym yn ymdrechu i gyflawni rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economeg drwy ymrwymiad a chynaliadwyedd.

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Rydym yn cael effaith sylweddol yn economaidd ac yn gymdeithasol ar Gymru a'r DU, yn cyfrannu at feysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil ac addysgu a dysgu.

A white house covered in solar panels

Adolygiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Group of students outside main building, 1920s

Hanes

Darllenwch am ein hanes, o’n cychwyn di-nod ym 1883 hyd at y presennol.

Mae'r Brifysgol mor hyderus a blaengar â'r ddinas y mae'n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a'i hymchwil.

Canllaw Prifysgolion y Guardian 2016