Ein proffil

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883, ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain.

Strategaeth

Ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o’r 100 gorau o blith prifysgolion y byd a’r 20 gorau yn y DU.

Pwy ydym ni

Rydym ni'n rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i Gymru.

Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Rydym yn cael effaith sylweddol yn economaidd ac yn gymdeithasol ar Gymru a'r DU, yn cyfrannu at feysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil ac addysgu a dysgu.

Adolygiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Hanes

Darllenwch am ein hanes o’r uno a greodd y Brifysgol i linell amser sy’n rhoi cipolwg unigryw o’r digwyddiadau sydd wedi ffurfio pwy ydym ni nawr.

Mae'r Brifysgol mor hyderus a blaengar â'r ddinas y mae'n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a'i hymchwil.

Canllaw Prifysgolion y Guardian 2016