Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Karen Holford
Yr Athro Karen Holford BEng, PhD, CEng, FIMechE, FICE, CPhys, FInstP, FLSW

Yr Athro Karen Holford yw Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac mae'n gyfrifol am reolaeth ac arweinyddiaeth gyffredinol y Coleg.

Mae gan yr Athro Holford swyddogaeth allweddol yn gosod strategaeth a chyfeiriad y Coleg a hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu a rhagoriaeth ymchwil. Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Holford hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Mae'r Athro Holford yn Beiriannydd Siartredig (Cymrawd y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol a Chymrawd y Sefydliad Peirianwyr Sifil) yn Ffisegydd Siartredig (Cymrawd y Sefydliad Ffiseg) ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Ymunodd â'r Ysgol Peirianneg fel darlithydd ym 1990, gan ddod yn Gyfarwyddwr benywaidd cyntaf yn 2010. Cyn ymuno â'r Brifysgol bu'r Athro Holford yn gweithio ym myd diwydiant, gan gynnwys swyddi fel peiriannydd israddedig yn Rolls-Royce Ltd ac uwch beiriannydd dylunio yn AB Electronic Products Ltd.

Ysgolion Academaidd

Ceir saith Ysgol yng Ngholeg y Gwyddorau Ffisegol:

  • Pensaernïaeth
  • Cemeg
  • Cyfrifiadureg a Gwybodeg
  • Gwyddorau Daear a'r Môr
  • Peirianneg
  • Mathemateg
  • Ffiseg a Seryddiaeth

Ymchwil

Mae'r Athro Holford yn ymchwilydd gweithredol ym maes allyriant acwstig (AE) a gymhwysir i asesu difrod ar draws amrywiaeth o gymwysiadau diwydiannol gan gynnwys pontydd, offer glanio awyrofod ac amrywiaeth o ddeunyddiau gan gynnwys eiddo cymysg ((CFRP/GFRP), concrid a metelau.

Yn fwyaf diweddar mae gwaith ei thîm wedi canolbwyntio ar dechnegau lleoli difrod AE gwell, cynaeafu ynni, teimlyddion wedi'u mewnblannu a thechnoleg arall sydd â'r nod o ddatblygu systemau monitro iechyd strwythurol annibynnol.

Mae'r Athro Holford wedi cyhoeddi dros 150 o weithiau ymchwil gan gynnwys dros 70 o bapurau mewn cyfnodolion wedi'u harfarnu gan gymheiriaid. Mae wedi arwain nifer o brosiectau ymchwil wedi'u cyllido gan gynghorau ymchwil a diwydiant.

Ochr yn ochr â'i hymchwil, mae'r Athro Holford yn ymrwymo i gyflwyno dysgu o ansawdd uchel ac sy'n berthnasol i ddiwydiant. Hi oedd Ymgynghorydd Cyfadran tîm Myfyrwyr Formula am flynyddoedd, gan adlewyrchu diddordeb personol mewn chwaraeon moduro.

Mae Karen yn aelod o rwydwaith Ymgynghorol Strategol EPSRC ac yn Gadeirydd Tîm Ymgynghorol Strategol Peirianneg EPSRC.

Aelodaeth a gwobrau

Cafodd yr Athro Holford ei hethol yn Gymrawd Academi Beirianneg Brenhinol yn 2015, un o’r anrhydeddau uchaf yn genedlaethol y gall peiriannydd ei dderbyn.

Mae'n cyfrannu'n frwd at weithgareddau allanol yn wirfoddol, er enghraifft mae'n aelod cychwynnol o bwyllgor WISE yng Nghymru.

Yn 2006 enillodd deitl Menyw'r Flwyddyn mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg i gydnabod ei llwyddiannau nodedig yn ei maes. Yn 2007 dyfarnwyd gwobr Rhagoriaeth WISE iddi am ei chyfraniad personol i beirianneg a'i hymrwymiad tymor hir i gefnogi merched a menywod ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae'n aelod o fwrdd cynghori 'Science Made Simple' ac yn ymddiriedolwr Cynllun Addysg Peirianneg Cymru. Mae'r cynllun hwn, sydd yn cael ei redeg mewn partneriaeth â'r Academi Peirianneg Frenhinol, wedi bod yn weithredol ers 1989 a'i nod yw annog y bobl ifanc mwyaf abl yng Nghymru i ystyried peirianneg fel gyrfa.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Personol: Sarah Dolman