Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Dylan Jones
Yr Athro Dylan Jones OBE, BSc (Tech), PhD, DSc Cymru, AcSS, FBPsS

Yr Athro Dylan Jones OBE yw Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.

Mae swyddogaeth allweddol gan yr Athro Jones yn gosod strategaeth a chyfeiriad y Coleg a hyrwyddo rhagoriaeth dysgu, addysgu ac ymchwil. Fel Dirprwy Is-Ganghellor mae'r Athro Jones hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Fel cyn Bennaeth yr Ysgol Seicoleg, roedd iddo ran arweiniol yn sefydlu'r Ysgol fel un o'r mwyaf a'r gorau yn y DU. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu Canolfan Prifysgol Caerdydd er Cyweirio a Delweddu'r Ymennydd (CUBRIC) a sicrhau cyllid ar gyfer Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC).

Ysgolion Academaidd

Ceir naw Ysgol yn y Coleg:

  • Biowyddorau
  • Deintyddiaeth
  • Gwyddorau Gofal Iechyd
  • Meddygaeth
  • Optometreg a Gwyddorau Golwg
  • Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
  • Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig / Deoniaeth Cymru
  • Seicoleg

Ymchwil

Graddiodd yr Athro Jones o UWIST, ac ymgymerodd â hyfforddiant ymchwil gyda Donald Broadbent FRS ym Mhrifysgol Rhydychen.

Yn gynnar yn ei yrfa cymhwysodd yn seicolegydd galwedigaethol, ac o'i sail yn y brifysgol cynhaliodd ymchwil gydag amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat. Roedd ei feysydd ymchwil mewn sectorau mor amrywiol â diogelwch awyrennau a niwclear, gwasanaethau post, hysbysebu a dylunio diwydiannol.

Yn fwy diweddar, mae wedi canolbwyntio ei ymchwil ar ei ddiddordebau mewn seicoleg arbrofol ddynol gan ymchwilio i bynciau'n ymwneud â chof tymor byr a sylw.

Mae llawer o'i waith ar sylw yn ymwneud ag amharu a achosir gan sain. Mae ganddo grŵp ymchwil gweithredol sy'n denu cyllid ar hyn o bryd gan brosiectau gyda'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Llywodraeth Sweden.

Mae'n awdur dros 200 o gyhoeddiadau cyfnodolion, gan gynnwys chwech o gyfrolau wedi'u golygu. Mae wedi goruchwylio tua 40 o fyfyrwyr PhD.

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd personol: Shelley Stephens