Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Professor George Boyne

Yr Athro George Boyne yw Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac Athro Rheolaeth y Sector Cyhoeddus.

Mae'r Athro Boyne yn gyfrifol am reolaeth ac arweiniad cyffredinol y Coleg. Mae ganddo swyddogaeth allweddol yn gosod strategaeth a chyfeiriad y Coleg a hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu a rhagoriaeth ymchwil.Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Boyne hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Mae wedi cyhoeddi wyth o lyfrau a thros 140 o erthyglau mewn cyfnodolion academaidd.

Ymchwil

Prif ddiddordeb ymchwil yr Athro Boyne yw esbonio a gwerthuso perfformiad cyfundrefnol yn y sector cyhoeddus. Mae wedi ymchwilio i ddylanwad strategaeth, strwythur a phrosesau cyfundrefnol ar gynhyrchion a chanlyniadau gwasanaeth cyhoeddus. Mae ei waith ar hyn o bryd yn cynnwys effeithiau dwysedd gweinyddol ar sefydliadau cyhoeddus a modeli o achosiaeth mewn ymchwil rheoli cyhoeddus.

Ysgolion Academaidd

Ceir 10 o Ysgolion yn y Coleg:

  • Busnes
  • Cerddoriaeth
  • Cynllunio a Daearyddiaeth
  • Y Gwyddorau Cymdeithasol
  • Y Gyfraith (gan gynnwys yr adran Wleidyddiaeth)
  • Y Gymraeg
  • Hanes, Archeoleg a Chrefydd
  • Ieithoedd Modern
  • Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd Personol: Donna Beckerley