Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Professor George Boyne

Yr Athro George Boyne yw Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac Athro Rheolaeth y Sector Cyhoeddus.

Mae'r Athro Boyne yn gyfrifol am reolaeth ac arweiniad cyffredinol y Coleg. Mae ganddo swyddogaeth allweddol yn gosod strategaeth a chyfeiriad y Coleg a hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu a rhagoriaeth ymchwil.

Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Boyne hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol. Mae wedi cyhoeddi wyth o lyfrau a thros 130 o erthyglau mewn cyfnodolion academaidd.

Ymchwil

Prif ddiddordeb ymchwil yr Athro Boyne yw esbonio a gwerthuso perfformiad cyfundrefnol yn y sector cyhoeddus. Mae wedi ymchwilio i ddylanwad strategaeth, strwythur a phrosesau cyfundrefnol ar gynhyrchion a chanlyniadau gwasanaeth cyhoeddus. Mae ei waith ar hyn o bryd yn cynnwys prosiect ESRC ar achosion a chanlyniadau olyniaeth weithredol mewn asiantaethau llywodraethol.

Sefydlodd yr Athro Boyne y Grŵp Ymchwil Rheolaeth Gyhoeddus yn Ysgol Fusnes Caerdydd ym 1995. Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil yn 2008 rhoddodd y panel Busnes a Rheolaeth sylw penodol i'r grŵp hwn fel un sy'n arwain y byd ym mhob un o'r tri chategori Asesu (cynhyrchion, amgylchedd a bri).

Gwasanaethodd fel Llywydd Cymdeithas Ymchwil Rheolaeth Gyhoeddus UDA rhwng 2009 a 2011, mae'n gyd-olygydd y Journal of Public Administration Research and Theory, ac yn ddarpar Gadeirydd Adran Materion Cyhoeddus a Dielw yr Academi Rheolaeth.

Ysgolion Academaidd

Ceir 11 o Ysgolion yn y Coleg:

  • Busnes
  • Cerddoriaeth
  • Cynllunio a Daearyddiaeth
  • Dysgu Gydol Oes
  • Y Gwyddorau Cymdeithasol
  • Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
  • Y Gymraeg
  • Hanes, Archeoleg a Chrefydd
  • Ieithoedd Modern
  • Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd Personol: Donna Beckerley