Cyfarwyddwr Cyllid

Mike Davies
Mike Davies

Fel Cyfarwyddwr Cyllid, mae Mike Davies yn aelod o'r uwch dîm rheoli. Mae'n goruchwylio holl elfennau cyllid y Brifysgol a'i pherfformiad ariannol.

Ymunodd Mike Davies â Phrifysgol Caerdydd ym 1987 cyn uno Coleg Prifysgol Caerdydd ac UWIST. Mae'n gyfrifydd cymwys CIPFA ac wedi gweithio yng Nghyngor Sir De Morgannwg.

Penodwyd Mr Davies yn Gyfarwyddwr Cyllid ym 1994.

Cyfrifoldebau

  • Arwain a rheoli'r swyddogaeth cyllid o fewn y Brifysgol.
  • Sicrhau gwybodaeth ariannol o ansawdd uchel a chadarn i gynorthwyo gyda chyllidebu a chynllunio.
  • Sicrhau bod adroddiadau ariannol statudol sy'n cydymffurfio'n llawn yn cael eu cwblhau.
  • Chwarae rôl allweddol yn datblygu a chyflawni strategaeth ariannol y Brifysgol.

Mr Davies yw'r arweinydd proffesiynol ar gyfer staff ar draws y Brifysgol sy'n gweithio ym maes rheoli ariannol neu weinyddiaeth.

Cynorthwyydd: Christine Davies