Y Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Elizabeth Treasure
Yr Athro Elizabeth Treasure BDS, PhD, FRACDS, FDSRCS, FFPH

Mae'r Athro Elizabeth Treasure yn Rhag Is-Ganghellor, yn ogystal â bod yn ymchwilydd gweithgar, athro a chlinigydd.

Mae'n gweithio'n agos gyda'r Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion i ddarparu arweinyddiaeth i'r Brifysgol a chyflawni nodau ein strategaeth. Mae'r Athro Treasure yn dirprwyo ar ran yr Is-Ganghellor yn ei absenoldeb.

Yr Athro Treasure oedd Deon a Phennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth rhwng 2006 a 2010, gan ddarparu arweinyddiaeth ym meysydd addysgu deintyddol, ymchwil a gofal cleifion. Hi hefyd oedd Cyfarwyddwr Adrannol Adran Deintyddiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r Athro Treasure yn Aelod Annibynnol (Prifysgol) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ac yn cadeirio'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad y Claf. Mae hi'n aelod o Bwyllgor Cyllid UCAS, Pwyllgor Iechyd a Diogelwch UCEA, Llywydd Cymdeithas Prydain Er Astudiaethau Deintyddiaeth Gymunedol (2014-15) ac yn Aelod o Gyngor Ysgol y Gadeirlan, Llandaf.

Mae'r canlynol ymhlith dyletswyddau penodol yr Athro Treasure:

 • trosolwg strategol o ddyrannu adnoddau a chyllidebu
 • prosesau a pholisïau cynllunio strategol
 • strategaethau ystâd a staff y Brifysgol
 • trosolwg o'r strategaethau a'r polisïau urddas, amrywiaeth a staffio
 • datblygiad cynaliadwy'r Brifysgol yn ei ystyr ehangach
 • arwain prosiectau o bwysigrwydd strategol ar draws ystod ein gweithgareddau.

Pwyllgor a Grwpiau

Mae'r Athro Treasure yn cadeirio'r pwyllgorau a'r grwpiau canlynol:

 • Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Grŵp Rheoli Derbyniadau
 • Panel Cyllid Strwythurol yr UE
 • Grŵp Trosolwg Newid Busnes
 • Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Grŵp Llywio Systemau Rheoli Amgylcheddol

Ymchwil

Yn 2006, dyfarnwyd Medal John Tomes Cymdeithas Deintyddiaeth Prydain iddi am arbenigrwydd a gwasanaeth eithriadol i'r proffesiwn. Roedd y wobr yn cydnabod ei defnydd o wyddoniaeth i ddylanwadu ar rai o'r materion pwysicaf o ran iechyd y geg ym Mhrydain.Dyfarnwyd FDSRCPS (arbennig) iddi yn 2011.

Gwobrau

Yn 2006, dyfarnwyd Medal John Tomes Cymdeithas Deintyddiaeth Prydain iddi am arbenigrwydd a gwasanaeth eithriadol i'r proffesiwn. Roedd y wobr yn cydnabod ei defnydd o wyddoniaeth i ddylanwadu ar rai o'r materion pwysicaf o ran iechyd y geg ym Mhrydain.
Dyfarnwyd FDSRCPS (arbennig) iddi yn 2011.

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd personol: Narelle Smith

* Ebost: deputyvc@caerdydd.ac.uk
* Ffôn: +44 (0)29 2087 4607