Prif Swyddog Gweithredu

Jayne Dowden

Jayne Dowden yw ein Prif Swyddog Gweithredu, yn gyfrifol am arwain, datblygu a chyflenwi Gwasanaethau Proffesiynol y Brifysgol yn effeithiol. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, a hefyd yn Ysgrifennydd y Cyngor.

Cyn hyn bu Jayne Dowden, o 2013, yn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredu ac o 2006, yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol yng Nghaerdydd. Roedd y rolau hyn, ar lefel Bwrdd, yn cwmpasu amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â phobl yn gweithio ac yn astudio yn y Brifysgol.

Dechreuodd gyrfa Ms Dowden yn yr Adran Diwydiant lle bu'n gweithio i ddatblygu'r diwydiant gweithgynhyrchu ar draws Cymru a de-orllewin Lloegr. Yn dilyn hyn bu am gyfnod yn Swyddog Ymchwil yn gweithio gyda Chyngor Defnyddwyr Cymru.

Symudodd gyda'i theulu i ganolbarth Lloegr ym 1988 gan arwain at swyddi rheolaethol yn y sector preifat mewn partneriaethau cyfreithiol ac yna ar lefel Cyfarwyddwr gyda Gwasanaeth Llysoedd Ynadon Gorllewin Canolbarth Lloegr. Dechreuodd ei phrofiad mewn addysg uwch yn 2003 pan gafodd ei phenodi i redeg a datblygu'r gwasanaeth rheoli pobl gweithredol ym Mhrifysgol Birmingham.

Ganwyd Ms Dowden yng Nghastell-nedd ac astudiodd ym Mhrifysgol Caerdydd gan ennill BA ac MA yn y Clasuron. Mae'n Gymrawd Sefydliad Personél a Datblygu Siartredig.

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd Personol: Emma Williams