Prif Swyddog Gweithredol

Jayne Sadgrove

Jayne Sadgrove yw Prif Swyddog Gweithredu Prifysgol Caerdydd ac aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am arweinyddiaeth, datblygiad a chyflwyniad Gwasanaethau Proffesiynol ar draws y Brifysgol.

Fel Ysgrifennydd y Brifysgol, hi sy’n gyfrifol am faterion llywodraethu.

Fe wnaeth graddau Jayne yn y Clasuron ym Mhrifysgol Caerdydd ei pharatoi ar gyfer rôl yn yr Adran Ddiwydiant, yn gweithio i ddatblygu diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru. Fel Ysgrifennydd a Swyddog Ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Cymru, fe ganolbwyntiodd hi ar ddarpariaeth gyfartal gwasanaethau i ddefnyddwyr y wlad.

Yna cafodd gyfres o rolau rheoli proffesiynol mewn partneriaethau cyfreithiol yn ninas Birmingham cyn cael ei hapwyntio fel Cyfarwyddwr Gwasanaeth Llysoedd yr Ynadon yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr lle cyflawnwyd prosesau newid sylweddol sef uno saith sefydliad gyda’i gilydd i greu un newydd. Mae hi wedi ymgymryd â nifer o rolau datblygu trefniadaeth a rheoli newid mewn addysg uwch ym Mhrifysgolion Birmingham a Chaerdydd, lle bu’n Aelod y Bwrdd Gweithredol ers 2008. Mae’n Gymrawd Siartredig o’r CIPD.

Mae Jayne yn gwasanaethu fel Aelod Annibynnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac fel Comisiynydd Cyflog Byw. Mae hi hefyd yn un o ymddiriedolwyr ‘The Escape Route’, elusen sy’n hyrwyddo hunanddatblygiad cyn-droseddwyr.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Personol: Katy Dale