Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Professor Colin Riordan

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Colin Riordan BA, PhD

Yr Athro  Elizabeth Treasure

Y Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Elizabeth Treasure BDS, PhD, FRACDS, FDSRCS, FFPH

Yr Athro Hywel Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Yr Athro Hywel Thomas FREng, FRS, FLSW, MAE

Yr Athro Patricia Price BA (Anrh), PhD, CPsychol, AFBPsS, FHEA

Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd

Yr Athro Patricia Price BA (Hons), PhD, CPsychol, AFBPsS, FHEA

Professor Nora de Leeuw

Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop

Yr Athro Nora de Leeuw CChem FRSC

Professor Dylan Jones

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Dylan Jones OBE, BSc (Tech), PhD, DSc Cymru, AcSS, FBPsS

Yr Athro Karen Holford

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Karen Holford BEng, PhD, CEng, FIMechE, FICE, CPhys, FInstP, FLSW

Jayne Dowden

Prif Swyddog Gweithredu

Jayne Dowden MA, FCIPD

Mike Davies

Cyfarwyddwr Cyllid

Mike Davies