Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Professor Colin Riordan

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Colin Riordan BA, PhD

Yr Athro Karen Holford

Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford FREng, FLSW, Ceng, FIMechE.

Prof Amanda Coffey

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Yr Athro Amanda Coffey BA (Anrh), TAR, MSc, PhD, FHEA, FAcSS

Professor Nora de Leeuw

Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop

Yr Athro Nora de Leeuw CChem FRSC

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Dylan Jones OBE, BSc (Tech), PhD, DSc Cymru, AcSS, FBPsS

Jayne Sadgrove

Prif Swyddog Gweithredol

Jayne Dowden MA, FCIPD

Man in suit smiles outside University buildings

Prif Swyddog Ariannol

Rob Williams