Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yw ein huwch dîm rheoli.

Mae'n gyfrifol am ddatblygu strategaeth, cynlluniau gweithredu, polisïau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith, ynghyd â gosod cyllidebau a monitro perfformiad gweithredol ac ariannol.

Aelodau

Professor Colin Riordan

Llywydd ac Is-Ganghellor

Yr Athro Colin Riordan BA, PhD

Yr Athro Karen Holford

Rhag Is-Ganghellor

Yr Athro Karen Holford FREng, FLSW, Ceng, FIMechE.

Yr Athro Hywel Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Yr Athro Hywel Thomas FREng, FRS, FLSW, MAE

Prof Amanda Coffey

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Yr Athro Amanda Coffey BA (Anrh), TAR, MSc, PhD, FHEA, FAcSS

Professor Nora de Leeuw

Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop

Yr Athro Nora de Leeuw CChem FRSC

Professor Dylan Jones

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Yr Athro Dylan Jones OBE, BSc (Tech), PhD, DSc Cymru, AcSS, FBPsS

Jayne Dowden

Prif Swyddog Gweithredol

Jayne Dowden MA, FCIPD

Mike Davies

Cyfarwyddwr Cyllid

Mike Davies