Swyddogion Er Anrhydedd

Yr Athro Syr Martin Evans

Canghellor

Mae’r Athro Syr Martin Evans wedi rhoi’r gorau i’w rôl anrhydeddus fel Canghellor y Brifysgol erbyn hyn.

Professor Stuart Palmer

Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Stuart Palmer

Y Parchedig Canon Gareth Powell

Is-Gadeirydd y Cyngor

Y Parchedig Gareth J Powell

Huw Edwards

Dirprwy Ganghellor

Huw Edwards

Donald Waters

Dirprwy Ganghellor

Sir Donald Walters

Dick Roberts CBE

Dirprwy Ganghellor

Richard Roberts CBE