Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines

Mae gwobrau pen-blwydd y Frenhines yn cael eu dyfarnu bob dwy flynedd i brifysgolion a cholegau ar draws y DU am waith rhagorol.  

Mae'n timoedd ymchwil a'n aelodau staff gydag enw da iawn oherwydd eu hymchwil cryf a'i effaith ymarferol. 

Enillwyr gwobrau

Canolfan Ymchwil Geoamgylcheddol

Enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn 2013

Y Sefydliad Geneteg Feddygol

Enillodd Wobr Pen-blwydd y Frenhines am waith yn canfod achosion genetig clefydau a datblygu profion diagnostig newydd a thriniaethau.

Y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu

Enillodd Wobr Pen-blwydd y Frenhines 2000 am ei chyfraniad i’r economi.

Yr Athro Tony Campbell, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Enillodd Wobr Pen-blwydd y Frenhines ym 1998 am ei ddefnydd arloesol o gemoleuedd mewn lleoliadau clinigol.

Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Enillydd un o Wobrau Pen-blwydd y Frenhines i Addysg Uwch a Phellach yn 2009.