Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines

Mae gwobrau pen-blwydd y Frenhines yn cael eu dyfarnu bob dwy flynedd i brifysgolion a cholegau ar draws y DU am waith rhagorol.  

Mae'n timoedd ymchwil a'n aelodau staff gydag enw da iawn oherwydd eu hymchwil cryf a'i effaith ymarferol. 

Enillwyr gwobrau

Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines yn 2015 ar gyfer cyflawni dealltwriaeth drawsnewidiol ragorol o achosion, diagnosis a thriniaeth salwch meddwl.

Canolfan Ymchwil Geoamgylcheddol

Enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn 2013

Grŵp Ymchwil Trais

Enillydd un o Wobrau Pen-blwydd y Frenhines i Addysg Uwch a Phellach yn 2009.

Y Sefydliad Geneteg Feddygol

Enillodd Wobr Pen-blwydd y Frenhines am waith yn canfod achosion genetig clefydau a datblygu profion diagnostig newydd a thriniaethau.

Y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu

Enillodd Wobr Pen-blwydd y Frenhines 2000 am ei chyfraniad i’r economi.

Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (bellach wedi uno gyda Phrifysgol Caerdydd)

Mae'r defnydd byd-eang o brofion gwrthgyrff wedi'u labelu sydd wedi eu seilio ar gemoleuedd yn dystiolaeth o arwyddocâd gwaith y Coleg.