Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Lawnsiwyd Cymdeithas Ddysgiedig Cymru yn Mai 2010 gyda'r bwriad i: 

  • ddathlu ac ysgogi rhagoriaeth ymhob disgyblaeth ysgolheigaidd 
  • hyrwyddo addysgu ac ysgoloriaeth
  • arddangos rhagoriaeth ymchwil Cymreig, 

Mae'r meini prawf ar gyfer etholiad i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgiedig Cymru wedi'u sefydlu ar safonau rhagoriaeth yn y byd academaidd ac ar gyfraniadau i'r byd sy'n cael eu defnyddio gan gymrodoriaethau eraill. 

Rydym yn falch bod nifer o'n academyddion wedi'u hethol fel cymrodorion i'r gymdeithas.