Enwebiadau

Gwahoddir staff y Brifysgol (yn unig) i awgrymu unigolion nodedig i Bwyllgor y Cymrodyr eu hystyried fel Cymrodyr Er Anrhydedd.

Fel arfer caiff Cymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd eu dyfarnu i unigolion sy'n diwallu un neu ragor o'r meini prawf canlynol:

  • wedi cyflawni rhagoriaeth academaidd a rôl arweiniol genedlaethol neu ryngwladol mewn disgyblaeth academaidd a gynigir yng Nghaerdydd
  • wedi gwneud cyfraniad sylweddol i newid cymdeithasol ar lefel genedlaethol neu ryngwladol
  • wedi gwneud cyfraniad diwylliannol sylweddol ar lefel genedlaethol neu ryngwladol
  • wedi codi proffil rhyngwladol Caerdydd a Chymru yn eu maes.

Yn ogystal, bydd Pwyllgor y Cymrodyr yn rhoi ystyriaeth i gysylltiad(au) personol yr unigolion a enwebir â Chaerdydd a Chymru, a'r cyfraniad tebygol y gallai'r unigolyn ei wneud i'r Brifysgol yn sgil y cyswllt.

Dylid cyflwyno enwebiadau arlein gan ddefnyddio un o'r ffurflenni canlynol: