Drwy ymchwil sy'n rhychwantu gorwelion ehangaf y gofod a'r bôn-gelloedd canser lleiaf, rydym ni'n mynd i'r afael â heriau'r 21ain ganrif.

Mae ein hacademyddion o'r radd flaenaf yn sicrhau ein henw da o ran arloesi, ac yn rhannu eu gwybodaeth gyda myfyrwyr, busnes, diwydiant a llywodraethau ledled y byd.

Anrhydeddau a gwobrau

Mae ein hacademyddion a’n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy’n cydnabod eu harloesi a’u darganfyddiadau.

Adroddiad Blynyddol

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y Brifysgol.

Y brifysgol yw arweinydd cydnabyddedig addysg uwch yng Nghymru … Hi yw unig aelod Cymru o’r Grŵp Russell o brif brifysgolion ymchwil ac mae ganddi ddau enillydd Gwobr Nobel ar ei staff.

University Guide 2014, The Sunday Times

Y Ffordd Ymlaen: ein cyfeiriad strategol

Ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd a’r 20 gorau yn y DU. Darllenwch am ein cyfeiriad strategol a’n pwyslais ar ymchwil ac arloesi, addysg, materion rhyngwladol ac ymgysylltu.

Prifysgol i bawb

Rydym ni’n ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac yn cydnabod manteision poblogaeth amrywiol o fyfyrwyr. Rydym ni’n croesawu myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau sy’n aml wedi’u tangynrychioli mewn Addysg Uwch.