Ffeithiau a ffigurau

Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Grŵp Russell, sy'n grŵp o 24 o brif brifysgolion ymchwil y DU.

Ni yw'r deuddegfed brifysgol fwyaf yn y DU o ran niferoedd myfyrwyr gyda chyfanswm incwm a amcangyfrifir yn 2013/14 yn £460M.

 • 28,540 o fyfyrwyr
 • £500M mewn contractau ymchwil
 • 89% boddhad myfyrwyr

Ein myfyrwyr

Mae gennym ni dros 28,540 o fyfyrwyr cofrestredig, o dros 100 o wledydd.

 • 21,020 o israddedigion
 • 7,520 o ôl-raddedigion
 • 5,885 o fyfyrwyr rhyngwladol
 • 89% boddhad cyffredinol yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2013
 • 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned bob blwyddyn

Niferoedd myfyrwyr wedi'u cadarnhau gan HESA ar gyfer 2012/13.

Ein graddedigion

Caiff ein graddedigion eu dewis gan gyflogwyr – yn fwy felly na'r mwyafrif o brif brifysgolion eraill y DU.

 • 95% o raddedigion mewn cyflogaeth neu hyfforddiant proffesiynol / astudiaethau ôl-raddedig yn fuan ar ôl graddio*
 • 78% yn sicrhau cyflogaeth lefel gradd, gan osod y Brifysgol yn rhif 16 yn y DU ar gyfer y mesur hwn
 • 170,000 o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd mewn dros 180 o wledydd

*Arolwg HESA o Gyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2012/13.

Ein hymchwil

Mae gennym gymuned ymchwil o safon fyd-eang sydd â sail ymchwil gref ac eang:

*Encouraging a British Invention Revolution, Sir Andrew Witty, Hydref 2013.